Resultaten van FarmHack #1!

20 06 2016

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Resultaten van FarmHack #1!

Deze eerste FarmHack waren we op bezoek bij Jacob van den Borne. Jacob vertelde bij de start in geur en kleur over precieze bemesting, beregening, bestrijding en het optimaliseren van de opbrengst. Het wordt al snel duidelijk dat, als je observaties wil duiden en vertalen naar zinvolle inzichten, je dan als boer heel veel moet meten. Jacob bewandelt hierin een bijzondere weg, waardoor hij inmiddels zelfs beland is in het werkgebied van Big Data analisten. Het thema van FarmHack #1 is dan ook datavisualisatie, om precisielandbouwdata toegankelijk en inzichtelijk te maken.

OverallFarmHack1

Een FarmHack is een hackathon: een competitie waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor vraagstukken, dankzij slimme combinaties van data, software, hardware en design.

 

Datadonoren en kennispartners

Tijdens deze FarmHack gingen we aan de slag met open data en het data aanbod van Jacob. Daarnaast hadden de hackers toegang tot waardevolle aanvullende data. Eurofins Agro bood als datadonor toegang tot bodemscoutdata; data die is gebaseerd op satellietbeelden van negen groeiseizoenen. Kennispartner Alterra gaf toegang tot data met potentiële risicolocaties voor oppervlakkige afspoeling. Geodan was als kennispartner aanwezig om met virtual reality en serious gaming te helpen om toekomstscenario’s te ontwikkelen. Zij brachten de nieuwste 3D technologie met zich mee (HTC Vive), namelijk Virtual Reality.

Screenshot 2016-06-20 17.23.51

 

Drie Teams

Tijdens de FarmHack gingen drie interdisciplinaire teams aan de slag. De teams bestonden onder andere uit domeinexperts, coders, planologen, data crunchers, business developers en designers. Zij gingen aan de slag met de nieuwste technologiën en innovaties op het gebied van drones, data, virtual reality en webinterfaces. Deelnemers met een achtergrond in ruimtelijk ontwerp dachten na over mogelijkheden van hergebruik van landbouwdata voor communicatie en interactie met de omgeving.

Een korte videoimpressie vind je hier.

 

De winnaar! Team Digital Eye

De winnaar van de FarmHack #1 is het team Digital Eye! Zij hadden als doelstelling om op een gestandaardiseerde manier gewasfoto’s te nemen en te archiveren. Hun doel is om sneller gewasafwijkingen op te sporen, gewasanalyses in de tijd met optische beelden te ondersteunen en oogstvoorspellingen te verrijken met informatie uit optische beelden. Want een boer heeft wel veel data, maar geen optische informatie van de aardappelplant, in zijn archief.

 

Screenshot 2016-06-20 11.19.42

 

Team Digital Eye wil deze optische informatie in kaart brengen door een camera op een trekker of machine te monteren. De camera wordt door een app aangestuurd en neemt op vooringestelde locaties een foto. Ook moet het mogelijk zijn om in het veld nieuwe zogenaamde ‘points of interest’ in te voeren. Via cloud automation worden alle foto’s verzameld op één centrale plaats met enkele aanvullende gegevens (datum, perceel, tijdstip, gewas, aard van bewolking, rijrichting). Later worden deze gegevens verrijkt met sensor data, as applied data (data die uit de machine/trekker komen met bijvoorbeeld de werkelijk toegediende hoeveelheid kunstmest per locatie) en open data. De doelgroep van de applicatie zijn akkerbouwers, loonwerkers (werkvoorbereider, machinist, trekkerchauffeur, teeltadviseur) en adviesorganisaties (teeltadviseur, technisch economische adviseur).

Het verdienmodel is gebaseerd op betere analyse en advies. Hierdoor ontstaat er meer rendement, efficiëntere teelt en meer omzet voor loonwerkers. Alhoewel direct toepasbaar, zijn er ook een hoop opstartkosten voor deze innovatie. Het team schatte in dat deze innovatie onvoldoende is om een start-up op te bouwen. Wel zijn er kansen voor reguliere leveranciers. Zij kunnen de hardware en bijbehorende applicatie uitontwikkelen als aanvullende service binnen bestaand aanbod.

 

Screenshot 2016-06-20 21.01.37

 

Organic Matter

 

Het team Organic Matter richtte zich op data science om data voor de boer om te zetten in praktische inzichten. Ze hebben twee percelen met veel variatie helemaal doorgelicht om significante patronen te destilleren. Ook richtten ze een grote database in, waarin alle data van alle percelen van Jacob verzameld zijn. Met een uit ontwikkelde applicatie kan Jacob daardoor straks voor al zijn percelen data plotten en verbanden zoeken. Het team toonde al statische verbanden aan tussen bodemgeleidbaarheid en opbrengst. Tenslotte ontwikkelde het team een aantal wireframes (blueprints) van de gebruiksvriendelijke applicatie die ze voor ogen hadden.

 

teamOrganicMatter

 

Het basis idee is dat je als boer een signaal ontvangt op het moment dat je een perceel binnentreedt (‘entry of parcel detection’). Dit is mogelijk dankzij de technologie van geofencing. Met de beoogde app kan de boer via GPS tracking op een bepaalde positie real-time data oproepen en invoeren. Door bovendien aan te geven in de app wat je als boer komt doen in het veld, kan de meest relevante data worden aangeboden.

 

Screenshot 2016-06-20 15.51.47

Wireframes van het team Organic Matter

 

De applicatie biedt de akkerbouwer vooral tijdsbesparing, meer inzicht (en daardoor input besparing) en risicobeheersing op. Adviseurs levert het naast tijdsbesparing ook kennisontwikkeling en nauwkeurigheid op, en voor toeleveranciers levert het mogelijkheden voor gerichtere sales. Het team denkt zo’n 200.000 tot 300.000 euro nodig te hebben om de applicatie uit te ontwikkelen.

 

Team One Day Fly

Het team One Day Fly richtte zich op technologie uit de gamingwereld om data op een slimmere en nieuwe manier te integreren, analyseren en visualiseren. Dankzij de 3D expertise van Geodan (Falcon Viewer) ging het team aan de slag met zeer gedetailleerde 3D metingen (point clouds) van het bedrijf van Jacob. Ze hebben in het bijzonder gekeken naar drone data en het mogelijk gemaakt om met door middel van virtual reality rond te lopen over zijn point clouds/3D omgeving (een point cloud is een verzameling afstandsmetingen gemaakt met een lasercanner. Als je een aantal point clouds aan elkaar koppelt heb je een 3D model van hetgeen je gescand hebt).

 

Screenshot 2016-06-20 15.54.22

 

Het resultaat van Team One Day Fly is een illustratie van de kracht van 3D visualisatie voor de boer. Hij kan hiermee sneller en makkelijker door zijn data heen gaan. Het biedt veel beter overzicht en enorme tijdswinst in het analyseren en begrijpen van grote hoeveelheden landbouwdata. Kansrijk als technologie om de gemiddelde eindgebruiker te bereiken: intuïtief, visueel, veel complexiteit weggewerkt. Deelnemer: “In het begin, in de tijd van MS-DOS en zo, moest je om met een computer te werken een halve coder zijn. Nu zijn computers smart devices die super simpel en heel intuïtief te bedienen zijn. Technologie in de landbouw moet deze metamorfose nog maken, zodat adoptie echt een grote vlucht neemt. Virtual Reality is daar echt een spannende voorbode van.”.

Virtual reality kan bovendien bijdragen aan de plannen die Jacob en een aantal van zijn collega’s hebben. Zij willen een Smart Grid ontwikkelen, waarbij zij bestaande en toekomstige energiestromen in beeld brengen. Denk bijvoorbeeld aan het live ervaren van de effecten van het plaatsen van windmolens, bijvoorbeeld door heatmaps van geluid en schaduw. Virtual reality maakt het mogelijk om samen met ondernemers, bewoners en landschapsarchitecten een omgeving te beleven, aan te passen, en te bepalen wat er nodig is om dat te bereiken. Nu en in de toekomst. Voor de landbouw een nieuwe manier van dialoog met de omgeving.

 

Screenshot 2016-06-20 17.55.52

 

Vervolg

Aan het eind van de hackathon krijgt het beste team een bescheiden geldprijs, en vooral krijgen de winnaars eind augustus een BootCamp aangeboden bij de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. Deze bootcamp staat onder leiding van Source Institute. Teams worden pitch ready gemaakt voor een event met investeerders in samenwerking met ABN AMRO tijdens de Dutch Design Week.

De resultaten van FarmHacks worden op een open en duurzame manier vastgelegd in een daartoe ontworpen open ecosysteem. Het streven van FarmHack is namelijk om een solide gemeenschappelijke basis realiseren waarop we samen waarde toevoegende apps en oplossingen bouwen. FarmHack daarom als een open source project. De resultaten van alle FarmHacks zijn straks terug te vinden in ons GitHub ecosysteem (een plek waar samen aan broncode kan worden gewerkt).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.