Missie

Van digitalisering in de landbouw naar innovatie kansen voor de boer!

FarmHackNL brengt ICT en landbouw bij elkaar. We mobiliseren creatieve mensen die hun vakkennis inzetten voor IT vraagstukken in de landbouw. Zo kunnen maatschappelijke opgaven vertaald worden in innovatie kansen voor de boer.

Activiteiten

Blogs

Wat is een farmhack?

Hacken met de boer als uitgangspunt

Een FarmHack is een hackathon. Hackathons zijn competities waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor vraagstukken. Het gaat daarbij om slimme combinaties van data, software, hardware en design, en deze koppelen aan de behoefte van een gebruiker.

Het belangrijkste ingrediënt van een hackathon is data. We gebruiken beschikbare open data, en vullen dit zo mogelijk aan met bedrijfsmanagement data van de boeren zelf. We gaan ook in gesprek met andere mogelijke data donoren.

Tijdens een FarmHack gaan zorgvuldig samengestelde teams aan de slag met challenges van agrarisch ondernemers. We verbinden nieuwe IT en IoT technologieen aan de informatiebehoeftes en -uitdagingen van de moderne agrarisch ondernemer en zijn of haar bedrijf. We mobiliseren boeren, domeinexperts, coders, developers, data crunchers, landschapsarchitecten en planologen om in echte bedrijfssituaties oplossingen te ontwikkelen en te testen.

Ons doel is om aan het einde van dit project een aantal overtuigende prototypes en ruimtelijke scenario’s te hebben, waar boeren in de praktijk mee verder kunnen, en die het belang aantonen van interdisciplinaire samenwerking voor innovatieve en toekomstbestendige ontwerpen voor voedselsystemen en -regio’s.

Een belangrijk uitgangspunt van Farmhack.NL is dat hoe meer verschillende typen gebruikers met landbouwdata kunnen werken, hoe rijker, interessanter en meer toegepast de applicaties worden die op basis van deze data ontwikkeld kunnen worden.

Het doel van FarmHack.NL is om de creatieve industrie te verbinden aan de food&agri sector opdat deze meegenomen wordt in de bruisende en innovatieve kenniseconomie.

Organiseer jouw farmhack

FarmHacks zijn geschikt voor iedere boer (en alle bedrijven die werken met boeren)​, of je nu net begint met precisielandbouw of een doorgewinterde databoer bent. De uitdaging kan zijn om bestaand handwerk te automatiseren, of het opzoeken en verleggen van grenzen van bewezen technologieën. Het kan gaan om vraagstukken binnen je huidige bedrijfsvoering, of juist de wens om hele nieuwe zaken in je bedrijfsvoering op te willen nemen.

Het doel van FarmHack.NL is om creatieve disciplines te mobiliseren op vraagstukken in de landbouw. Samen met boeren willen we maatschappelijke opgaven die nu vaak blijven liggen, met slimme inzet van data en technologie vertalen in innovatie kansen voor de boer.

De eerste hackathons werden mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Daarna volgden hackathons mogelijk gemaakt door sponsoren en kennispartners. Smart Agri Hubs investeerde in het beschikbaar maken van onze Do It Yourself Hackathon Kit,  zodat (in theorie) iedereen zijn eigen FarmHack kan organiseren.

Start jouw farmhack

Testimonials

Nanne Sterenborg Akkerbouwer, Onstwedde
"Ik denk dat de boeren nu een volgende stap willen maken. Ze willen verder als recht rijden en gebruik maken van de mogelijkheden die precisielandbouw geeft. Dit was de reden om op ons bedrijf een FarmHack te doen. Het was erg leuk en heeft ons veel opgeleverd."
Marcel van Mackelenberg Linked Open Data hacker

“Holy moly, how is this possible. You put some data, challengers and hackers together and it happens. Every time again. This one was a pearl however. Thanks organizers. This is it!”

Will Kroot CTO, VAA ICT Consultancy

"Landbouw moet leren om te delen, op alle niveaus. Het lukt FarmHack om hiervoor de juiste partijen bij elkaar te krijgen en op een constructieve manier aan de slag te gaan"