Contact & community

Waarom 'Contact & Community'?

FarmHackNL heeft zijn bestaan te danken aan een actieve groep mensen rondom zich, die zich roeren in de discussie rondom landbouw en ICT. Zij zijn de levensader van ons werk! Zonder hen geen FarmHackNL. Hieronder staan eerst dus de manieren om met ons in contact te komen, of om op de hoogte te blijven via onze nieuwsbrief, maar daaronder vind je de manieren om met onze community in contact te komen!

 

Contact

Community

Het FarmHack Forum biedt je de mogelijkheid om te discussiëren over actuele thema's met anderen die zich ermee bezig houden. In Github wordt samen gebouwd aan broncode en  hier vind je de prototypes en concepten die tijdens onze evenementen ontstonden terug. Ook zijn er links naar open datasets te vinden.  En tenslotte, Gitter is ons open podium, met name tijdens evenementen, waarop vragen gesteld kunnen worden.