Over ons

FarmHack.NL

Boeren genereren steeds meer data. Slimme sensoren, drones en robots zorgen voor een explosie van gegevens. Ook de capaciteit voor het verwerken en analyseren van data neemt razendsnel toe. En in de toekomst wordt het data-aanbod alleen nog maar ruimer, meer real time, gedetailleerder en bedrijfs-specifieker.

Maar we onderbenutten de mogelijkheden van data en technologie in de landbouw. Dat komt omdat veel informatie technologie in de markt het resultaat is van wat technologisch mogelijk is, meer dan van waar op dit moment vanuit de praktijk behoefte aan is. Ook is sprake van een eenzijdige focus op ‘meer, sneller, en efficiënter’ produceren, zonder dat duidelijk is hoe de positie van de boer in de keten daar structureel beter van wordt.

Missie FarmHack.NL

De missie van Farmhack.NL is om een rijk en divers ecosysteem te bouwen rond de boer, bestaande uit coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en ambtenaren. Er liggen veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.

FarmHack.NL wil graag helpen om op deze vraagstukken coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en creatieve ambtenaren te mobiliseren. In deze disciplines schuilt veel creatief vermogen, en een grote betrokkenheid op de landbouw. Dat gaat zeker op voor de maatschappelijke opgaven die nu vaak blijven liggen, en die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.

Het team

Anne Bruinsma

Projectleider

Founder van Hackwerk Advies, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw. Eerdere projecten: Agri meets Design, Polderhack Producties, Boer&Bunder.

Josien Kapma

Kennismobilisator

Josien is kennismobilisator: ze weet samen met betrokkenen kennis los te maken en te delen. Ze spreekt als voormalig melkveehouder de taal van boeren. Specialist in online interactieve leertrajecten. Eerdere projecten: agrichat, HetEetcafe.

Simeon Nedkov

Chief Information

Ik ben een Geo-IT specialist met passie voor slimme apps, visualisaties en analyses obv (open) geo data. Voor FarmHackNL zorg ik dat deelnemers snel en makkelijk aan de slag kunnen met beschikbare gegevens. Eerdere projecten: Hacking for Sustainability

Lieke Boekhorst

Projectmedewerker

Boerendochter, werkt nu als zelfstandige in verschillende projecten met (jonge) boeren. Vindt het belangrijk om de boerenpraktijk en nieuwe data mogelijkheden met elkaar te verbinden en het belang van de boer niet uit het oog te verliezen.

Linda Haartsen

Productie en Website

Poldermeid Solutions. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan! Denkt graag in praktische oplossingen, zowel in onderzoek, advies en organisatorisch. Specialist in landbouw en internationale samenwerking.

Ernst Ruijgrok

Lead designer

Food Architect en Founder van Ruigwerk, Creative Food Agency. Ruigwerk ontwerpt vernieuwende producties en verzorgt strategisch, grafisch en ruimtelijk ontwerp.

Rob Knapen

Chief Linked Data

Software engineer en hacker met GIS-ervaring, die slimme data maakt en gebruikt in software voor klimaat, milieu en landbouwonderzoek. Werkt bij Wageningen UR aan de AgroDataCube en Linked en Big Open Data projecten.

Casper Koomen

Co-founder van Polderhack

Als dagvoorzitter en product ideator organiseert en modereert Casper hackathons en innovatie meetups in uiteenlopende domeinen, zoals landbouw, duurzaamheid, Internet of Things en de circulaire economie.

Aaron Ault

senior research engineer, Open Ag Technology Group

At Purdue University, he is spearheading the development of open source ag-related initiatives: the Open Ag Data Alliance, the Open Ag ToolKit, and ISOBlue. He also works on his family farm, 1300ha cereals, and 3,000 head of beef cattle.

Sam Noel

Agri-software developer and researcher

At Purdue University he studied hydrologic modelling techniques in agri landscapes, resulting in an app to delineate field-scale watersheds. Currently, he develops the TrialsTracker, an app utilizing the OADA framework to improve on-farm research.

Paul van Zoggel

Business consulant & developer

Gefascineerd door regionale data uitdagingen en na 15 jaar zelfstandig Media, IT en Game producties op zetten versterkt hij tegenwoordig bij Geodan Geografische Data Analyse de teams Slimme Leefomgeving en Incident en Crisis Management.

Ivor Bosloper

Chief Data

Web software ontwikkelaar. Oprichter van Crop-R (inmiddels Dacom), het registratieplatform waar telers teeltdata vastleggen en delen.

Theo Schroen en
Bryan van Anrooij

Online communicatie

Liters is een digitaal bureau voor online waarde creatie.

Wij helpen FarmHack.NL bij de innovatietrajecten.

Partners en sponsoren