Over ons

FarmHack.NL

Boeren genereren steeds meer data. Slimme sensoren, drones en robots zorgen voor een explosie van gegevens. Ook de capaciteit voor het verwerken en analyseren van data neemt razendsnel toe. En in de toekomst wordt het data-aanbod alleen nog maar ruimer, meer real time, gedetailleerder en bedrijfs-specifieker.

Maar we onderbenutten de mogelijkheden van data en technologie in de landbouw. Dat komt omdat veel informatie technologie in de markt het resultaat is van wat technologisch mogelijk is, meer dan van waar op dit moment vanuit de praktijk behoefte aan is. Ook is sprake van een eenzijdige focus op ‘meer, sneller, en efficiënter’ produceren, zonder dat duidelijk is hoe de positie van de boer in de keten daar structureel beter van wordt.

 

Missie FarmHack.NL

De missie van Farmhack.NL is om een rijk en divers ecosysteem te bouwen rond de boer, bestaande uit coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en ambtenaren. Er liggen veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.

FarmHack.NL wil graag helpen om op deze vraagstukken coders, hackers, developers, planologen, designers, domeinexperts en creatieve ambtenaren te mobiliseren. In deze disciplines schuilt veel creatief vermogen, en een grote betrokkenheid op de landbouw. Dat gaat zeker op voor de maatschappelijke opgaven die nu vaak blijven liggen, en die met slimme inzet van data en technologie vertaald kunnen worden in innovatie kansen voor de boer.

Diensten

FarmHackNL helpt je graag met landbouw en IT gerelateerde vraagstukken. Hieronder staat een overzicht van de verschillende diensten die we nu leveren. Omdat we steeds maatwerk leveren in overleg met onze partners en opdrachtgevers, zijn we als initiatief altijd in ontwikkeling en zorgen we ervoor dat dat je op een pragmatische wijze aan de slag kunt. Staat wat je voor ogen hebt er niet bij, of wil je meer informatie, neem dan even contact met ons op.

Verkenningsmissies en workshops over technologie in landbouw

We geloven in het delen van kennis en ervaring. We gaan graag in gesprek over onze visie op technologie in landbouw. Dat doen we door presentaties te geven, interactieve workshops, mini hackathons of bootcamps te organiseren of inspiratie reizen te organiseren (safari’s). We bieden iedere keer maatwerk. We helpen met het ontwikkelen van nieuwe data gedreven verdienmodellen, het in kaart brengen van datastromen op de boerderij, of het verkennen van nieuwe technologie zoals Internet of Things of BlockChain.

Voor wie: voor iedereen die wil weten welke mogelijkheden data en technologie hem of haar bieden en daar concreet mee aan de slag wil. Heb je interesse of wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Actieonderzoek

Actieonderzoek bestaat uit een reeks opeenvolgende 'acties', om te werken aan oplossingen voor vraagstukken gerelateerd aan landbouw, data en IT. Zo is de Nationale BodemHack (die we voor Vitens, Rabobank en ASR organiseren) het resultaat van een proces waarin meerdere stappen gezet zijn en na elke stap het vervolg aangescherpt werd. Hier bestond het voortraject uit vier stappen: de BodemHack Achterhoek, een gebruikersonderzoek onder boeren, een onderzoek onder stakeholders en tenslotte het pre-event Nationale BodemHack op 20 september.

Wil je weten wat er mogelijk is? Neem dan even contact met ons op!

HACKATHONS

FarmHacks op de boerderij of elders

Er wordt veel gepraat over de landbouw. Hackathons zijn er juist op gericht om te maken, om te doen! In een korte tijd werken coders, developers en designers werkende prototypes uit, die laten zien welke data gedreven oplossingen onder handbereik zijn. Maar het draait niet alleen om mensen met verstand van data, code en technologie – het wordt juist spannend als je hen samenbrengt met boeren en mensen met domeinkennis. Wij brengen deze partijen bij elkaar.

Wij houden van open. IT wordt sterker van dwarse ideeën, het bij elkaar brengen van verschillende disciplines, en de boer centraal te stellen. En als data, code, kennis en ideeën vrij beschikbaar zijn, dan kunnen we gezamenlijk werken aan een infrastructuur die werkt voor iedereen. Slimme en creatieve hackers van buiten de landbouw kunnen helpen om te zorgen dat er technologie komt die werkt voor de boer, en om oplossingen te vinden voor problemen die nu niet opgepakt worden.

Maar we snappen dat soms data gevoelig is, of dat ideeën nog te pril zijn en er behoefte is aan een ruimte om achter de schermen te experimenteren. Daar komen we op verzoek aan tegemoet, door half open of zelfs helemaal gesloten te werken. Ook zorgen wij ervoor dat alle deelnemers aan een hackathon snel hun draai vinden en zorgeloos kunnen hacken. Ook zorgen wij voor opvolging van veelbelovende concepten en prototypes die uit de hackathons komen.

Voor wie: voor iedereen die onalledaagse oplossingen zoekt voor ICT-vraagstukken op de boerderij of rond de landbouw. Iedereen kan met een leuk idee voor een hackathon komen, of je nou boer of boerin bent, adviseur of ketenpartner, of zelf een enthousiaste hacker!
Interesse? Neem contact met ons op

 

Doorontwikkeling/ondersteunen van initiatieven eerdere hackathons

De hackathons van 2016 brachten mooie prototypes en concepten voort (zie de verslagen en video’s). Enkele ‘hacks’ zijn opgenomen door de markt en worden doorontwikkeld door anderen. Voor andere blijven we het team ondersteunen in de zoektocht naar wasdom: op zoek naar investeringen, de juiste partner, de toekomstig producent.

Onze hackathons duren over het algemeen 32 uur. Dat laat voldoende ruimte om werkende prototypes op te leveren, maar natuurlijk niet om applicaties, prototypes of visualisaties helemaal uit te ontwikkelen. In Nederland is het innovatie ecosysteem in landbouw niet goed in het herkennen van goede ideeën in dit vroege stadium en daar kordaat mee om te gaan. Om te voorkomen dat goede ideeën op de plank blijven liggen door gebrek aan toegang tot kennis, partners, of kapitaal, ondersteunen we als FarmHack teams die verder willen.

Enkele voorbeelden van hacks waarmee we nu door aan het ontwikkelen zijn bijvoorbeeld:

  • ‘HalloBoer!’, de AirBnB voor lokale agrifoodproducten via korte ketens. Een app die via een kaart tot op perceelsnivo aangeeft welke gewassen er staan. Van deze producten kunnen bijzonderheden gevolgd worden in de tijd, en er wordt aangegeven waar ze te koop zijn.  HalloBoer!  zoekt een klant, investeerder of app-ontwikkelaar. Meer weten? Klik hier.
  • De Grow App agri is volop in ontwikkeling. De voorloper hiervan was 'Digital Eye', een camera die op tractor of werktuig gemonteerd kan worden en foto’s neemt en opslaat van specifieke locaties in de akker, zonder dat de boer er omkijken naar heeft. Omdat cameramontage op een trekker niet eenvoudig bleek en boeren veel gebruik maken van hun smartphone, ligt de toekomst in een smartphone-app ontwikkelen. Na het success van de grow app, lag de ontwikkeling van Grow App Agri voor de hand. Deze door boeren gemaakte beelden zijn dan achteraf terug te vinden, zodat een tijdreeks ontstaat. Vergelijkingen in tijd en plaats worden hiermee eenvoudig mogelijk.

Interesse? Neem contact met ons op

Het team

Josien Kapma

Kennismobilisator

Josien is kennismobilisator: ze weet samen met betrokkenen kennis los te maken en te delen. Ze spreekt als voormalig melkveehouder de taal van boeren. Specialist in online interactieve leertrajecten. Eerdere projecten: agrichat, HetEetcafe.

Linda Haartsen

Productie en communicatie

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan! Denkt graag in praktische oplossingen, zowel in onderzoek, advies en organisatorisch.

Anne Bruinsma

Oprichter en brein

Founder van FarmHackNL. Gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw. Eerdere projecten: Agri meets Design, Polderhack Producties, Boer&Bunder.

Elke M. Sauter

Ruimtelijke data specialist

Een ware ruimtelijke-data-kunstenaar. Kernwoorden zijn circulaire economie en het linken van ruimtelijke data. Werkzaam als information engineer en organisator.

Simeon Nedkov

Chief Information

Geo-IT specialist met passie voor slimme apps, visualisaties en analyses op basis van (open) geo data. Voor FarmHackNL zorgt hij dat deelnemers snel en makkelijk aan de slag kunnen met beschikbare gegevens. Eerdere projecten o.a. Hacking for Sustainability

Lieke Boekhorst

Reality check

Boerendochter, werkt nu als zelfstandige in verschillende projecten met (jonge) boeren. Vindt het belangrijk om de boerenpraktijk en nieuwe data mogelijkheden met elkaar te verbinden en het belang van de boer niet uit het oog te verliezen.

Ernst Ruijgrok

Lead designer

Food Architect en Founder van Ruigwerk, Creative Food Agency. Ruigwerk ontwerpt vernieuwende producties en verzorgt strategisch, grafisch en ruimtelijk ontwerp.

Partners en sponsoren