Loggen van Trekkerdata

31 05 2019

Door Anne Bruinsma

Anne Bruinsma
Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Loggen van Trekkerdata

In het najaar van 2018 organiseerden we de Trekkerhack bij tuinbouwbedrijf Fleuren in Baarlo. Dit leidde tot een pilot dit jaar met 5 dataloggers. De ambitie is om een robuuste en bruikbare databron op te leveren, volledig in handen van de boer. Op het FarmHack Forum communiceren we over de vorderingen van de pilot. Voor nu een mooi inkijkje aan de hand van een interview met 1 van de deelnemende boeren: Derk Gesink, akkerbouwer in Mensingeweer.

 

Het interview is met toestemming overgenomen uit de Akkerbouwkrant (Mei 2019).

In de rubriek Aan tafel bij praten we met akkerbouwer Derk Gesink over het loggen van data in de trekker. De Groninger besloot onlangs om hiermee te starten en heeft grote verwachtingen van het data-loggen. Het doel van Gesink is om door middel van die verzamelde data meer inzicht te krijgen in mogelijkheden van een perceel en een gewas. Om te beginnen verzamelt Gesink data vanaf de spuittrekker om dit later ook uit te breiden naar andere toepassingen, zoals het ploegen, bemesten of inzaaien van percelen.

Velen zullen Gesink wellicht kennen vanwege zijn deelname aan AgroFuture en in dat licht is het ook niet verrassend dat juist hij als één van de eerste telers begonnen is met het loggen van data op de trekker. “We beginnen voorzichtig met het testen van het logsysteem op de spuittrekker. Daarbij is data verzamelen nog niet direct het belangrijkste aspect. We willen eerst kijken of het systeem wel tegen spanningsverschillen in de cabine kan, want het is natuurlijk een heel verschil of een computer aan het stroomnet hangt of in de trekker.”

Team Trekkerdata in Mensingeweer: Auke Sytsma, Roel Postema, Simeon Nedkov, Anne Bruinsma

Gegeven combineren

Het uiteindelijke doel is om gegevens die de trekker genereert te combineren met de GPS-coördinaten. “Die gegevens kunnen dan gebruikt worden om kaarten van te maken. Stel je voor: je gaat over een perceel de trekkrachtverschillen meten, dan is dat als een soort bodemkaart te gebruiken die inzichtelijk maakt waar de grond makkelijker of moeilijker te bewerken is. Dat scheelt bij het aanschaffen van allerlei dure machines, omdat er vooraf op een vrij simpele manier verschillen in de bodem zichtbaar worden.”

| “Vooraf analyseren wat trekker moet doen” |

Eenmaal een dergelijke kaart in handen kan de teler zaken als bodemverdichting aanpakken. “Het is natuurlijk niet zo dat elke meter geregistreerd wordt, maar als een perceel in verschillende verdichtingszones kan worden ingedeeld, dan zou dat al heel mooi zijn. Het totale teeltmanagement kan daarmee geoptimaliseerd worden, zeker op het gebied van grondbewerkingen of de diepte van het ploegen. Dat wordt nu vaak met een sensor voorop de trekker gedaan, maar als je dit van tevoren al kunt meten kan er vooraf geanalyseerd worden welke opdrachten er aan de trekker worden meegegeven: waar mag die wel omhoog trekken en waar niet. Zodoende heb je zelf iets meer invloed en sturing op het ploeg- of cultiveringsproces.”

Amerikaans idee

Die extra grip is voor Gesink heel belangrijk en die wens heeft ook mede gezorgd voor het idee om data vanuit de trekker te gaan loggen. “Ik liep al langer met het idee rond. Vanuit AgroFuture hadden we er ook al eens naar gekeken, omdat het in Amerika al langer wordt gedaan. Het is naar mijn mening een heel gemakkelijke manier om de teelt te optimaliseren: je koopt voor een paar honderd euro computeronderdelen, maakt een kastje voor in de trekker en je kan aan de slag. Dat kastje genaamd IsoBlue is door een Amerikaanse universiteit ontwikkeld en dus ook heel specifiek gemaakt voor de Amerikaanse omstandigheden. Toevallig kwam ik via FarmHack in aanraking met twee enthousiaste jongens die wel verstand hebben van dergelijke technieken en gezamenlijk zijn we aan de slag gegaan om een versie te maken die ook voor de Nederlandse markt geschikt is.”

Het logkastje genaamd ISOBlue is door Purdue University ontwikkeld en nu geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt

Gesink zat dus al langer op dat spoor, maar zoals zo vaak ontbrak het hem aan tijd om er iets mee te doen. “We zijn natuurlijk ook gewoon boer, dus dan is zoiets te tijdrovend. Maar samen met die twee jongens Auke en Roel, die er echt plezier aan beleven om zoiets uit te zoeken, was één en één al snel twee. Zij zijn echt de drijvende krachten achter het bruikbaar maken van de IsoBlue. Zij hebben het technisch werkend gekregen en zij ontcijferen de codes die uit de trekker komen. Ik ben dan ook vooral data voor ze aan het verzamelen, zij doen de feitelijke ontwikkeling.”

Hoewel iedereen vaak met zijn eigen ding bezig is, blijkt ook nu dat het akkerbouwwereldje maar klein is: “Het is vaak zo dat er op meerdere plekken met hetzelfde idee wordt rondgelopen. Dit is daar ook weer een mooi voorbeeld van, maar gelukkig hebben we elkaar op het juiste moment getroffen om gezamenlijk dit project op te kunnen pakken.”

Het sympathieke aan dit initiatief is dat de gegenereerde data eigendom van de boer blijft. “Er zit geen verdienmodel achter, zoals je weleens bij andere grote merken ziet. Wij hebben er gewoon veel lol in om hiermee te werken. Het is niet veel werk: ik zet het kastje aan en het loopt. Data-loggen doen we natuurlijk al langer, maar dit is weer een extra mogelijkheid zonder dat er weer een duur abonnement aan vastzit. Iedereen probeert een verdienmodel te bedenken bij precisielandbouw en wij boeren moet dat allemaal maar zien op te hoesten. De kosten liggen vaak enorm hoog en dat is bij dit project juist niet het geval. Dit is laagdrempelig en de kans is heel groot dat er bruikbare data uitkomt die je verder helpt in je bedrijfsvoering. De data kan gebruikt worden bij (eco)ploegen, maar ook voor het onderling vergelijken van brandstofverbruik. Er zijn ontzettend veel dingen die in de trekker wordt opgeslagen, zonder dat wij daar als akkerbouwer gebruik van maken. Door al die data te loggen en te delen met elkaar kunnen we weer stappen zetten richting een efficiëntere teeltbegeleiding en heb je meer invloed op de teeltprocessen.”

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

COVID-19 Do It Yourself Hackathon

In light of the current COVID-19 crisis, the SmartAgriHubs program is stimulating the development of digital innovations which can help tackle the challenges faced by the Agrifood sector with the launch of two open calls. Next to immediate technological solutions, they are also supporting hackathon type of activities. Our 2cents on the relevance of hackathons and an introduction to the DIY toolkit.

Data contracten in landbouw

Iedereen roept ‘de data is van de boer’, maar hoe zit het precies? Beschermt de AVG je privacy? Wat speelt er zich af in contracten met technologie leveranciers? We zijn in gebruikersovereenkomsten en privacy statements van trekkerfabrikanten gedoken, als voorbeeld van technologie leveranciers aan de landbouw. Er is goed nieuws. En er is slecht nieuws.

Datalab en Trekkerdata

FarmHack is partner van het DataLab AgriFood, een onderwijsprogramma gericht op de ontwikkelingen rond data in agrifood. Dit programma zet […]

De online kringloopcoach

Kringlooplandbouw is het landbouw thema voor de komende jaren. Efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en het […]

Resultaten Stikstof Scrum

Voor melkveehouders ontbreekt het aan adequate tooling om op bedrijfsniveau integraal op duurzaamheid te sturen. Veel data, modellen en tools […]

Results WUR Life Sciences Hack

The very first WUR Life Sciences hackathon is a wrap! This initiative aimed to have creative tech talent work on targeted challenges offered and mentored by representatives of Ag Tech companies. The hackathon was supported by the European wide Smart Agri Hubs program. Read up on the results!