Resultaten Korte Keten Hack

18 03 2019

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Resultaten Korte Keten Hack

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart vond de Korte Keten Hack Food Valley plaats. Aan de hand van vijf mooie challenges hebben teams 32 uur gewerkt aan prototypes en concepten. De resultaten zijn enthousiast ontvangen door een expert jury en partners. Een recap van een fijne hackathon op bezoek bij het gastvrije biologisch handelshuis Do-IT!

 

Hoofdprijs! Team Croptimizer

Team Croptimizer werkte aan de challenge van Herenboeren Nederland, over het vraaggericht inrichten van hun teeltplan. Hun tool voorziet de boer gedurende het teeltseizoen continu van advies over “de best next crop”. In de transitie van monocultuur naar (automated) pixelfarming wordt de handelingsvrijheid en flexibiliteit van een boer zo een Unique Selling Point. Croptimizer bevraagt externe databases, hanteert een slim filter en een score systematiek. Zo houdt de tool rekening met de belangrijkste variabelen (groeiseizoen, vraag type gewas, vraag per mond) de boer op maat advies leveren.

De jury was unaniem in haar oordeel dat deze oplossing niet alleen een antwoord was op de initiële vraag van Herenboeren, maar voor heel veel korte keten initiatieven een oplossing biedt. Croptimizer helpt de teler om vraaggericht te werken en mismatch tussen vraag en aanbod tijdens het teeltseizoen zoveel mogelijk te vermijden.

Het team won een geldprijs beschikbaar gesteld door ICT Campus, en een 3 daagse accelerator van KPN. Bijzonder ook is om te vermelden dat het team voor een belangrijk deel bestond uit afgevaardigden van partners van het DataLab Agrifood, met betrokken partners als JADS, de Grow Campus en de Has Den Bosch.

Link naar presentatie

Winnaars Korte keten Hack: Team Croptimizer! vlnr: Shanglin Yang, Daan Rutten, Dirk-Jan Kloet, Michiel Wesseling, Armand Sol en Paul van Zoggel, jurylid Henk Kievit (niet op de foto: Arjan Haring, Henk Huijgen)

 

Foodvalley Regel-Maat

Het team Regel-Maat biedt een oplossing  als je als boer bijvoorbeeld wil weten of het plaatsen van windmolens op je bedrijf binnen het bestemmingsplan past, of het aanleggen van een voedselbos. Nu nog krijg je via de gemeentelijke website 576 hits op de zoekterm bestemmingsplan. Geïnspireerd door de kansenkaart van Boerenverstand en dankzij data van het Kadaster en de gemeente Ede ontwikkelden zij een wensenkaart van de gemeente (welke activiteit is wenselijk waar?), en een kansenkaart voor de boer, om hem duidelijkheid te geven of een bepaalde activiteit mogelijk en wenselijk is vanuit de gemeente. Vooralsnog richtten ze zich op vier parameters (natuur, bodem, infra en bebouwing), maar uiteraard bestaat de mogelijkheid om meer complexiteit op te nemen.

Link naar presentatie

 

Agora: Agri Markt voor BoerenData

Agora is een blockchain toepassing, die de boer een veilige en betrouwbare manier biedt om data te verkopen direct vanaf de bron (sensoren op de boerderij). Het probleem nu is namelijk dat  gespecialiseerde machines in de landbouw complexe en verschillende data genereren. Deze systemen produceren gegevens van verschillende formaten en kwaliteit. Naast de hardware leveranciers zelf, gebeurt het verzamelen door de boer vaak handmatig, onveilig en foutgevoelig. Gegevens raken vaak opgesloten in gesloten systemen. Dit team combineerde twee bestaande initiatieven:

  • Farm Cube, een onlangs gestart Smart Agri hubs project, dat een oplossing wil bieden voor het ontbreken van uniformiteit op het gebied van data management, onduidelijke datastructuren, slecht gedocumenteerde standaarden, en moeilijkheden om data te synchroniseren.
  • IOTA, een opensource-cryptovaluta met gedistribueerd grootboek, die zich richt op het leveren van een veilige communicatie en veilige betalingen tussen apparaten op het internet der dingen.

Belangrijkste doel van de martkplaats is om de boer in staat te stellen de transitie te maken van passieve data consument, waarbij data hem tijd, geld en moeite kost, naar actieve data producent, waarbij hij meerdere afnemers bedient met een mooi data aanbod en hij zelf daar een fair share voor krijgt.

Link naar presentatie

 

‘Boer In Kaart'(BIK) als Shared Service in de Korte Keten

Deze challenge draaide om een initiatief uit Brabant, Online Food Brabant – korte keten 2.0, gericht op samenwerking en een aantrekkelijk en betaalbaar IT ecosysteem waar de korte keten ondernemer zijn voordeel mee kan doen. Tijdens de Korte Keten Hack is dit concept nader verkend en zijn de mogelijkheden voor de Food Valley verkend. Een belangrijke conclusie volgens Theo Thewessen, trekker van het initiatief in Brabant: “Begin bij de data aan de basis. Als je als korte keten ondernemers een vuist wil maken, je wilt organiseren, dan is een krachtig data/handelsplatform nodig. Je bent dan interessant voor een breed scala een professionele verkoopkanalen/verkoopketens, die zorgdragen voor distributie, marketing, e-commerce en sales. 1+1=3”.

Bovendien moet zo’n eerste stap als een dataplatform eerst professioneel neergezet worden. Een soort van collectieve, op maat gesneden ERP voor de Korte Keten Ondernemers. Deze ‘Boer in Kaart’ omvat data over producten, voorraden, prijzen, transacties, maar ook profielen van boeren, certificaten, productiewijzen, PR materiaal van boeren (films, foto’s) e.d.

Verkoopkanalen kunnen geautomatiseerd selecties maken uit het aanbod, en naadloos aansluiten bij de bestelsystemen van de verkoopkanalen (middels API’s). BIK heeft hiertoe goede interface naar de inkoopsystemen van de verkoopkanalen (ook middels API’s). BIK heeft ook een goede interface  naar de bedrijfsvoeringsystemen van de boeren, om dubbele boekhoudingen te voorkomen. Hiermee zou BIK eventueel als verkoop managementsysteem voor de boer zelf kunnen dienen, al is BIK zelf GEEN webshop. In principe dient het vooral als content voor allerlei webshops/outlets.

Verder is er ook nagedacht over organisatie en (data) governance. Zo moet de BIK van en voor de boeren zijn (een coöperatie) en wordt een BIK boer voordat hij wordt toegelaten bezocht, en doorgelicht. Hiermee wordt kwaliteit en leveringszekerheid richting verkoopkanaal gegarandeerd.

Link naar presentatie

Track 5&6

Een bijzondere track werd gevormd door team Koevoet: 1 man sterk, bouwde hij een indrukwekkend prototype voor de (ver)korte teelt van exotische gewassen in Nederlandse kassen. Hij richtte zich op de vraag hoe machine learning kan worden toegepast om een impuls te geven aan kweekmethodes die door wetenschappers worden bestudeerd.  De uiteindelijke pitch bestond uit een proefopstelling, een demonstratie van de technologie en een uitleg hoe dit zou kunnen worden toegepast.

 

Team Koevoet

Als laatste gaf Frank Verhoeven van Boerenverstand een toelichting op de Kansenkaart (link naar demo). De Kansenkaart biedt een combinatie van generieke data over bodem, water en het landschap met data van een boerenbedrijf, zoals mineralenbalansen en bodemkwaliteit. De boer krijgt advies waar op het bedrijf het beste maatregelen zoals uitgestelde maaidatum of niet kerende grondbewerking genomen kunnen worden. Het pleidooi van Frank was om goed na te denken hoe we in de FoodValley het data ecosysteem (van ruwe data tot algoritmes) goed open kunnen inregelen. Dan pas wordt het haalbaar en betaalbaar voor derde partijen om goede aanvullende IT diensten te ontwikkelen. Of dat nu voor de boer is, of voor de gemeente ambtenaar of de inwoner van de Food Valley.

 

Tot slot

De Food Valley hackathon was een initiatief van de gemeente Barneveld, handelshuis DO-IT, zorgboerderij ‘t Paradijs en gebiedscoöperatie O-gen. Zij verbinden regionale partijen rondom het thema van korte keten en circulaire voedselsystemen en werken samen aan gezond en veelzijdig voedsel in een sterk, mooi en leefbaar landelijk gebied in de regio Food Valley.

Samen met het DataLab Agrifood, waarin we structureel werken aan onderwijsinnovatie en afstemming met bedrijven. Het Datalab partnership bestaat uit kennisinstellingen die gezamenlijk een doorlopende leerlijn (MBO-HBO-WO) ontwikkelen. Hierin creëren we innovatieve onderwijsvormen met methodieken zoals masterclass expedities, flipping the classroom en superhackathons.

Ook veel dank aan de andere partners en sponsors: Rabobank Food Valley, ICT Campus en ICT Valley, Join Data, Wageningen UR (Agro Data Cube).

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.