KPI Live 2022

19 09 2022

Door Linda Haartsen

Allround teamlid van FarmHackNL. Informatie en communicatie, onderzoek en advies, IT.

KPI Live 2022

Vraaggestuurde sessies voor provinciemedewerkers rondom Kritische Prestatie Indicatoren voor duurzame landbouw

Leren van elkaar in online bijeenkomsten

DOELGROEP: Specifiek voor overheid, professionals betrokken bij de KPI-k pilots

DOEL is leren hoe de pilots op te zetten, in beweging te brengen en uit te voeren. Praktische details komen aan bod en er is aandacht voor het bij elkaar brengen van onderzoek, beleid en praktijk.  Er zijn vraagstukken die in álle gebieden terugkomen, maar ook zaken die gebiedsspecifiek zijn. Doel is hierover van elkaar te leren en de mogelijkheid te hebben om ook controversiële en gevoelige kwesties te bespreken.

ACHTERGROND

Landbouw is in beroering. De overheid ligt onder een vergrootglas. Provincies zijn aan de bal. Hier is behoefte aan kennis uitwisselen tussen (ervarings-)experts in een veilige omgeving. 

ONTWERP

Interactief leren van elkaar, blended aanpak; Tweewekelijkse online uitwisselings-sessie met Teams als basis; Vraaggestuurd aanbod: opbouw van de sessies op basis van vragen uit de beleidspraktijk

WANNEER

Herfst 2022 

Elke twee weken op donderdag van 13.00-14:15 uur

13 okt
27 okt
10 nov
24 nov

Online bijeenkomsten

 

De sessies voor 2022 zijn afgelopen, als u op de hoogte wilt blijven voor 2023 dan kunt u zich hier inschrijven

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.