Leertraject: Doelsturing in de praktijk

09 01 2024
Aanmelden tot
Apply until
08 januari
Datum
Date
start 9 jan 2024; duur 5 weken
Prijs:
Event fee:
gratis
Plekken vrij:
Places left:
40
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
08 januari
Datum:
Date:
start 9 jan 2024; duur 5 weken
Prijs:
Event fee:
gratis
Voor wie:
For whom?

medewerkers van LNV, provincies, waterschappen en gemeentes, uitvoerende organisaties en adviseurs, en iedereen die betrokken is bij duurzame landbouw, PPLG’s en gebiedsprocessen.

Plekken vrij:
Places left:
40
Locatie:
Location:

online leertraject

Hoe kunnen we doelsturing inzetten voor duurzame landbouw? Vanuit verschillende kanten komen vragen bij het KPI-k / BoerenKPI project over toepassing van het KPI-raamwerk om duurzame doelen in de landbouw te bereiken, zoals op het gebied van emissiereductie, waterkwaliteit en biodiversiteitsherstel. Onder andere de toepassing van KPI’s binnen PPLGs staat in de belangstelling. 

In januari organiseren we een leertraject om antwoord te krijgen op deze vragen. In een online omgeving nemen we je mee door de theorie, wisselen we kennis uit en vertalen we het samen naar de praktijk. Filmpjes en visuals, korte artikelen en de discussie vergroten je inzicht en bieden handvaten.

Voor wie en wanneer

voor wie: medewerkers van LNV, provincies, waterschappen en gemeentes, uitvoerende organisaties en adviseurs, en iedereen die  betrokken is bij duurzame landbouw, PPLG’s en gebiedsprocessen.

wanneer: kennisuitwisseling, start 9 jan 2024; duur 5 weken

hoeveel tijd kost het: de tijdsbesteding is flexibel en afhankelijk van je eigen behoefte, bij een actieve deelname is het ongeveer 15 min/dag

Hoe?

Leren wanneer jij wilt. Waar jij wilt. Wat jij wilt. Het leertraject is een combinatie van online en offline. Gedurende elke week is er 1 online gezamenlijk uurtje (via zoom) waarin sprekers aan het woord komen en met veel ruimte voor discussie. De rest van de week kun je op je eigen tijd en snelheid de informatiebronnen bekijken en deelnemen aan de online discussie. Vergelijkbaar met hoe je in je eigen tijd op social media zit. Daarnaast organiseren we nog een moment waarop we elkaar in levende lijve zien.

Inschrijving

Stuur een email met je naam en emailadres naar info@boerenkpi.nl. We sturen je voor de start meer informatie en inloggegevens toe.

Inhoud van het traject

Opening online cafe De eerste week staat in het teken van kennis maken en eens rondkijken in de online leeromgeving. Op di 9 jan 15:30-16:30 doen we een online kennismakingsrondje (zoom).

Module 1, Wat is het KPI-raamwerk? Introductie en goede ervaringen  Met zaken als basis KPI systematiek, kernset, sturen waarderen en belonen, ervaringen tot nu toe.

Module 2, Hoe past het? Beleidskaders en interventieladder Met zaken als beleidskaders, BoerenKPI als raamwerk, verschillende toepassingen, plannen voor landelijk beleid, taakverdeling rijk en provincie, afstemming met andere beleidsinstrumenten landbouw, natuur, bodem, water, klimaat, drempel en streefwaarden, afstemming met private instrumenten

Module 3, Waarop is het gebaseerd? Data, borging en governance Met zaken als welke dataovereenkomst voor deelnemers;  demonstratie WUR dashboard, reflectie op mogelijkheden; koppelingen met anderen (zoals RVO, KLW, Scan-GIS),  de Instrumentenkoffer van de Duurzame Zuivelketen en verifieerbaarheid; ontwikkelrichting voor de toekomst, uitdagingen, borgingsvragen.

Module 4, Invulling per provincie Met zaken als implicaties voor bodem- en water en bv natuur, goede voorbeelden uit gebieden met veel ervaring, discussie openstaande vragen