Agro data cube sprint

14 03 2018
Aanmelden tot
Apply until
01 maart
Datum
Date
14,15, 16 maart 2018
Prijs:
Event fee:
free
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
01 maart
Datum:
Date:
14,15, 16 maart 2018
Prijs:
Event fee:
free
Voor wie:
For whom?

Datavisualisatie experts, data crunchers, blockchain experts, designers - UX, interface

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

Wageningen Universiteit
Orion building

AGRO DATA CUBE SPRINT,  14/15/16 MAART 2018 

 

De hackathon

Meer en meer data komt beschikbaar die besluitprocessen in de landbouw kan ondersteunen van boeren, loonwerkers, bedrijven en andere stakeholders. Deze data stelt app-ontwikkelaars en agro-ict bedrijven in staat om interessante nieuwe applicaties te bouwen. In een 3 daagse ontwikkel sprint zijn we met verschillende bedrijven aan de slag om prototypes en applicaties te bouwen op basis van data uit AgroDataCube, een big open data verzameling voor de agri-sector, gemaakt op basis van open data bronnen relevant voor de landbouw: weer, bodem, perceelsgrenzen, hoogte, gewasopvolging en groen-indexen over een periode van 2012-2017. Software ontwikkelaars en data scientists van Wageningen University & Research ondersteunen dit proces met hun kennis en kunde.

 

 

FarmHack ♥ de Cube

 

FarmHackNL organiseert in opdracht van de WUR deze sprint. Maar onze betrokkenheid op de Agro Data Cube gaat verder dan een opdracht. Wij voelen ons een partner van de Cube, en willen het helpen slagen, omdat wij zelf zien en ervaren dat er in agri een behoefte is aan open bouwstenen, waar je snel diensten bovenop kan bouwen. Bouwstenen zoals open data, die opgeschoond, verrijkt en klaar voor gebruik zijn gemaakt.

 

Onze hackathons met creatieve enthousiaste techneuten zoals coders, developers en data analisten, hebben veel spannende nieuwe concepten en prototypes opgeleverd. Maar we zijn ook duidelijke tekortkomingen aan het licht gekomen. Zo worstelen IT bedrijven met hoge ontwikkelkosten en lage ontwikkelsnelheid, deels omdat ze neigen alles zelf in eigen hand te willen houden. Terwijl de boer zelf nog veel te weinig kan met data. Hij heeft behoefte aan handige, betrouwbare en direct toepasbare toepassingen die hem helpen slimme besluiten te maken.

Voor dit soort tekortkomingen zien we een duidelijke en aantrekkelijke oplossingsrichting in "open": open data, open source, open API's, open kennisuitwisseling. Veel technologie is bijvoorbeeld gebaseerd op dezelfde basale infrastructuur. Het is niet efficiënt als ieder middelgroot ICT bedrijf die kosten zelf moet dragen. Om concurrerend te zijn moet je niet alles zelf willen doen. Je moet onderscheiden wat je gesloten doet, en wat open. samen aan infra klussen zodat je meer tijd en resources over houdt voor het maken van applicaties die de boer vooruit helpen.

Open data, open source code, open standaarden, open api’s bieden ook kans om een rijk ecosysteem te laten ontstaan waar kleine en nieuwe IT partijen op kunnen aanhaken, waarmee de kans groter wordt dat diensten worden ontwikkeld waar de boer echt wat aan heeft. Maar het gaat eigenlijk om open kennisuitwisseling, een community met trekkers, en brokers van kennis en verbindingen. Want niet alle kennis die gegenereerd wordt is broncode of iets dat in de open source vorm past. Je hebt andere tools en processen nodig om die te vangen. Die moeten ook benoemd en ingericht worden. En - niet in de laatste plaats - open betekent niet gratis. Open draait om een uitwisseling van waarde, die voor alle partijen werkt en duurzaam.

Cube sprint

De deelnemende bedrijven zijn van verschillende aard (startend, ICT ontwikkelaar, voedselverwerkend, belangenbehartiging) en komen met hun eigen vragen uit verschillende sectoren. Overeenkomsten zijn dat ze willen leren hoe ze meer data in kunnen zetten in hun eigen processen, hoe combinaties met andere data-bronnen gemaakt kunnen worden, en wat mogelijkheden voor samenwerking in hun sectoren zijn. Ook zijn er vragen over de meerwaarde van data om besluitvorming te ondersteunen. De AgroDataCube Sprint faciliteert samenwerking en leren in een drie-daags programma, dat deelnemers dwingt om aan de slag te gaan met data, te ontdekken wat er wel en niet in zit, op een intensieve manier. Aan het eind van de sprint worden deelnemers gevraagd hun inzichten en leerpunten te presenteren voor een gezamenlijke reflectie, ook met een aantal externe bezoekers. Mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst aan een dergelijke infrastructuren wordt ook verkend gedurende de sprint.