Winnaar JoinData Hack: Lots-of-Data!

06 12 2017

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Winnaar JoinData Hack: Lots-of-Data!

JoinData, de elektronische rotonde voor data van het boerenerf, gaat boeren overzicht bieden en controle geven over hun data, en de uitwisselbaarheid van data vergroten. Voorafgaand aan de lancering van JoinData begin volgend jaar, organiseerde FarmHack 30 november en 1 december een hackathon om data-partners aan te haken. Winnaar van de hackathon was het team Lots-of-Data, dat via JoinData perceelsgegevens van de AgroDataCube ontsloot, voor app leveranciers op Akkerweb.

Het team startte vanuit de vraag hoe makkelijk het zou zijn om de AgroDataCube aan JoinData te koppelen. De AgroDataCube is het Big Data programma van Wageningen Universiteit, een datapakhuis met open data over landbouwpercelen van Nederland. De vervolgvraag was natuurlijk welke mogelijkheden het vervolgens oplevert als deze data ook via JoinData benaderbaar zijn. Het team bestond uit vertegenwoordigers van Wageningen Universiteit, Akkerweb en Rovecom, software partner van JoinData.

Winnende team, met vlnr: Rob Knapen (WUR), Ralf Alderliest (Rovecom), Matthijs Vonder (TNO), Gerben Donker (Rovecom), Sener Celik (manager JoinData). Niet op de fotot: Roel Veerman en Jeroen Capelle (Akkerweb).

Hack resultaten

De usecase waar het team mee aan de slag is gegaan was de behoefte van de boer om optimaal bij te bemesten. Het scenario: de boer vraagt straks via het platform Akkerweb advies aan een commerciele dienstverlener. Deze dienstverlener verrijkt daarvoor drone data met meteo en historische biomassa-informatie, die dankzij JoinData op te halen zijn uit de AgroDataCube. Tijdens de hackathon kluste het team verschillende uitbreidingen. Bekijk de pitch van het team op FarmHack Github om te zien wat ze onder de motorkap precies hebben ontwikkeld. Het gaat om de volgende onderdelen:

  1. Op Akkerweb is de user interface uitgebreid

  2. Binnen JoinData zijn nieuwe resources getypeerd (meteo data, biomassa, geolocaties) en een oplossing bedacht voor het gebruik van de open data (waar anders dan voor data van boeren geen machtigingen benodigd zijn).

  3. Op de AgroDataCube ontwikkelden ze een adaptor, waarmee het verkeer op de JoinData rotonde wordt afgeschermd van dynamiek binnen de Cube. Ook andere partijen kunnen aansluiten op AgroDataCube (Bijv. E-pieper).

  4. Tussen de drie entiteiten hebben ze de koppelvlakken uitgebreid en geïntegreerd.

 

Conclusie

De grootste winst is dat dankzij de uitbreidingen we weer een stap dichterbij zijn bij de gewenste situatie dat leveranciers onder specifieke voorwaarden makkelijk en snel met landbouwdata kunnen werken. Dat is hard nodig, als we tot nieuwe innovaties voor een efficiëntere bedrijfsvoering willen komen. Bijkomend voordeel van de intieme kennismaking tijdens twee dagen hacken op de Dairy Campus, is dat duidelijker is geworden hoe verschillende initiatieven zich tot elkaar verhouden. Akkerweb richt zich op het aanbieden van applicaties, de Cube is een centrale datawarehouse en richt zich op datakwaliteit, en JoinData heeft een faciliterende, verbindende en aanjagende rol.

Een belangrijke volgende stap is bedenken hoe de verschillende diensten die deze partijen leveren, vergoed gaan worden. Er wordt door verschillende partijen flink geïnvesteerd om een situatie te creeren waarin het makkelijker wordt om landbouwdata te gebruiken en te verwaarden. Maar in landbouwketens vloeit gecreëerde waarde niet vanzelf (naar rato) terug naar eerdere schakels in de keten. Een mooi thema voor een volgende hackathon misschien?

Rondleiding op de Dairy Campus, Leeuwarden

Geinteresseerden en mogelijke partners worden opgeroepen om contact op te nemen. Voor meer informatie, neem contact op met info(at)farmhack.nl, wij brengen u in contact met de juiste persoon binnen het team.

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest. 

KPI Live 2022

Vraaggestuurde sessies voor provinciemedewerkers rondom Kritische Prestatie Indicatoren voor duurzame landbouw Leren van elkaar in online bijeenkomsten DOELGROEP: Specifiek voor […]

Maritieme Hack

Er zijn belangrijke stappen te zetten op weg naar toekomstbestendige visserij en de maritieme sector staat dan ook bol van […]

Results NIVA hack

The results of the NIVA Hackathon on environmental data for farming on the 16th and 17th of June 2022. Participants from Italy, France, the Netherlands and Ireland met in a Dutch farm and worked for 28h on four hackathon challenges.