(Be)MestWijs: optimaal nut uit dierlijke mest

Team Mest.nu, open meststoffen data

Op 12 en 13 oktober vond op de Dairy Campus de MestHack plaats. Team Mest.nu werkte aan een online en open databank voor meststoffen, met daarin uniforme gegevens over samenstelling van meststoffen. Voor hun oplossing won het team de “Open Innovatie” prijs!