Stikstof Data handboek melkveehouderij

20 07 2020

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Stikstof Data handboek melkveehouderij

Als onderdeel van het project ‘Blockchain voor agrifood- boeren met data’ hebben we dit jaar relevante data voor kringlooplandbouw in de melkveehouderij op een rij gezet. Het lastige is dat het overzicht aan de ene kant niet compleet is, en aan de andere kant juist veel te uitgebreid is om een gebruiker makkelijk en snel van dienst te zijn. Toch stellen we het concept graag beschikbaar, om het mogelijk te maken dat anderen het verder bijwerken, aanpassen, aanvullen, corrigeren, of simpelweg gebruiken. 

 

Achtergrond

Voor onze hackathons verzamelen we veel data: open data, semi-open data, soms gesloten data die we onder bepaalde voorwaarden dan beschikbaar mogen stellen. Het verzamelen, opschonen en klaarzetten van data zodat anderen daar snel mee aan de slag kunnen, kost altijd veel tijd. Nu maakten we dus overzicht van beschikbare databronnen met relevantie voor de stikstofbenutting op een melkveebedrijf. Dit overzicht hebben we onder meer ook ingebracht in de Stikstof Scrum van begin dit jaar. Door het document beschikbaar te stellen hopen we anderen tijd te besparen, en anderen uit te nodigen om er verder aan te werken.

Het overzicht is niet compleet omdat er nog veel meer kengetallen zijn, bijvoorbeeld economisch of melkkwaliteittechnisch. Het is ook niet compleet omdat we nog niet duidelijk onderscheid hebben gemaakt tussen welke data open zijn, en welke niet (zoals bodem en kuilmonsters). En het is niet compleet omdat we nu heel verschillend soortige data in een inventarisatie zetten – zonder dat we verbanden duidelijk maken (noch hebben). Eigenlijk weten we nog weinig van de samenhang, en zijn er veel kennisleemtes. En toch, of juist daarom, stellen we het stellen we het concept graag beschikbaar, zodat anderen het verder bijwerken, aanpassen, aanvullen, corrigeren, of simpelweg gebruiken. 

Leeswijzer en Link naar het Document

Het doel van het document is om een startpunt te bieden aan iedereen die met stikstof data aan de slag wil. Het document beschrijft een relevant data aanbod voor stikstof management. We hopen zo bij te dragen aan een goede beschikbaarheid van relevante data voor boeren en een community van creatieve techneuten daarom heen, zodat er in lokale experimenten sneller inzichten ontwikkeld kunnen worden en boeren manieren vinden om zelf, passend bij het bedrijf, op duurzaamheid te kunnen sturen.

We hebben voorlopig een indeling gemaakt langs de volgende vier sporen:

  • Bodem: publieke data over de bodem, zoals grondwatertrappen en bodemkaarten. De meeste boeren nemen regelmatig bodemmonsters. Sommige bedrijven houden nauwkeurig een perceelsregistratie bij.
  • Graslandgebruik: relevante activiteiten zijn bemesting, beweiding, oogsten, ruwvoeder winning en ruwvoeder verstrekking.
  • Koe: Rond de koe zijn veel data beschikbaar (productie, gezondheid) die nu vooral retrospectief benut worden, maar die ook voor dagelijks management bruikbaar zijn.
  • Gebiedsprocessen en ecosysteemdiensten: uiteindelijk hebben we het bij stikstof over bedrijfsoverstijgende uitdagingen (kringlopen, biodiversiteit, klimaat). Van belang: 0 metingen en impact metingen.

Dit document is in allerlei opzichten onvolmaakt. Zo wil je bijvoorbeeld als melkveehouder niet slechts 1 spoor bekijken, maar je bedrijf als geheel bezien. Ook ontbreken er mooie rijke datasets uit tal van precisielandbouw pilots. Denk aan proeven met precisiebemesting, slim weiden, NIR metingen of stikstof efficiency van meststoffen. We hopen onderstaand overzicht langzaam maar zeker aan te vullen. Niet alleen met data, maar ook met relevante open tools zoals de standweide tool of de Feed Wedge van de WUR, of het grasplan van NMI.

Link naar het document: Stikstof Data handboek melkveehouderij

Heb je aanvullingen, vragen of suggesties?

  1. Plaats ze als comment in het document, of
  2. Stuur een mail naar info [@] farmhack.nl, of
  3. Voeg een topic toe op het FarmHack-forum (link)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

Conferentiekrant

Deze conferentiekrant hoort bij de Werkconferentie van LNV – 29 november 2021- ‘Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of […]

COVID-19 Do It Yourself Hackathon

In light of the current COVID-19 crisis, the SmartAgriHubs program is stimulating the development of digital innovations which can help tackle the challenges faced by the Agrifood sector with the launch of two open calls. Next to immediate technological solutions, they are also supporting hackathon type of activities. Our 2cents on the relevance of hackathons and an introduction to the DIY toolkit.

Data contracten in landbouw

Iedereen roept ‘de data is van de boer’, maar hoe zit het precies? Beschermt de AVG je privacy? Wat speelt er zich af in contracten met technologie leveranciers? We zijn in gebruikersovereenkomsten en privacy statements van trekkerfabrikanten gedoken, als voorbeeld van technologie leveranciers aan de landbouw. Er is goed nieuws. En er is slecht nieuws.

Datalab en Trekkerdata

FarmHack is partner van het DataLab AgriFood, een onderwijsprogramma gericht op de ontwikkelingen rond data in agrifood. Dit programma zet […]