Resultaten Rewarding Nature

17 04 2018

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Resultaten Rewarding Nature

Gras of kruiden! Dit is nogal belangrijk als je een grutto bent. Daarom keken we met 25 FarmHackers tijdens de Rewarding Nature hackathon naar satellieten en andere databronnen om kruidenrijkheid in grasland aan te tonen. Dit bijzondere onderwerp was aangedragen door het Wereld Natuur Fonds, als belangrijk onderdeel van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. De hackathon zelf was een onderdeel van Capigi 2018, een netwerk voor geo-informatie experts in de landbouw die iedere twee jaar op een congres bij elkaar komen. In de voorbereiding schreven we al over satellieten en kruiden en over biodiversiteitsdata als boerendata. In deze post belichten we de uitkomsten.

De hackathon startte dinsdagochtend op het congres, met plenaire presentaties die ook als pitches dienden voor de teams. Jacomijn Pluimers deed namens het WNF de opening, gevolgd door een toelichting vanuit de RVO over de staat van monitoring. Daarna legde Alex Datema namens BoerenNatuur uit hoe zij zoeken naar oplossingen die hen helpen om boerendata in boerenhand te houden. Als laatste sprak dr. Ruth Howison over het onderzoek van de Universiteit Groningen over het gebruik van radarbeelden om uitspraken te kunnen doen over de intensiteit van graslandgebruik.

Deze plenaire start vormde het startsein voor de hackathon van anderhalve dag. Er vormden zich uiteindelijk vier teams, die zich allemaal op een eigen technische oplossing hebben gestort om boeren te helpen om de kruidenrijkheid van graslanden aan te tonen.

 

Satellieten voor Kruiden

Twee teams doken op de mogelijkheden van satellietdata voor het identificeren en borgen van kruidenrijk grasland. Het ene team richtte zich specifiek op radarbeelden (Sentinel 1), zodat je geen last hebt van wolken die je beeld verstoren. Een belangrijk deel van het werk van dit team richtte zich op het programmeren van Sentinel 1 data processing, om dat proces te automatiseren. Dat scheelt enorm veel handwerk en tijd, waardoor er nu een zeer grote kans is dat deze data ook beter benut zal gaan worden. Het onderzoek van Ruth Howison had al aangetoond dat deze data gebruikt kan worden voor detectie van kruidenrijk grasland – en dus de aantrekkelijkheid van percelen voor de grutto. Check hier de presentatie.

Preprocessing van Sentinel 1 data

Het andere team, bestaande uit de start-up BirdsAI plus een aantal versterkingen, paste Deep Learning en beeldherkenning technologie toe op open satellietdata. Zij kozen voor de hackathon voor optische data (multi-spectrale Sentinel 2 beelden), en toetsten dit aan data van observaties van vrijwilligers in het veld, oftewel “ground truth”. Zowel de Landschappen als Natuurmonumenten hadden voor de hackathon vegetatiekaarten van een aantal gebieden beschikbaar gesteld. Om hun deep learning systeem te trainen, beperkten ze zich uiteindelijk tot een momentopname en 1 specifiek gebied. Maar het team gaf aan zelf zeer tevreden te zijn over de resultaten, en het systeem nu graag verder op te schalen door andere data, meer gebieden en tijdseries. Check hier de presentatie.

 

Trainen van Deep Learning systeem met Ground Truth Data

Open Source en Geo referentie

Een derde team ontwikkelde een toepassing voor boeren om geo gerefereerde foto’s te maken, inclusief een eerste aanzet om die beelden met computer vision automatisch te analyseren. Het concept is gebaseerd op een bestaande open source toepassing die door een aantal partners is ontwikkeld voor scholieren: de grow app. Deze toepassing is gericht op het het maken van gestandaardiseerde foto’s met je mobiel van bomen, tuinen en landschappen. De applicatie maakt automatisch timelapses om veranderingen in de tijd inzichtelijk te maken. Het team slaagde erin de grow app agri variant op te tuigen (de app draait hier) en maakte een flinke slag op een eigen huisstijl, de integratie met computer vision en de bijbehorende biodiversiteitsscore (check de resultaten).

25 FarmHackers op de Rewarding Nature Hack

Winnaar

Het winnende team , HERBee, ontwikkelde een prestatie meetlat om boeren overzicht en inzicht in hun biodiversiteitsprestaties te bieden. De app importeert deels automatisch data uit andere toepassingen, maar laat bovendien ruimte voor boerenverstand zodat de boer zelf data kan aanvullen of corrigeren. Alhoewel de applicatie afhankelijk is van de toegang tot data van derde partijen en initiatieven,  beoordeelde de jury toch dat dit concept de winnaar van de hackathon moest zijn. Doorslaggevend was de stem van jurylid Sjaak Hoogendoorn, van het agrarisch natuurbeheer collectief Water, Land en Dijken, die vond dat juist het overzicht voor de boer, en het inzicht in zijn prestaties een belangrijke stimulans opleveren om meer met biodiversiteit te doen. Check hier de resultaten.

Deel van het winnende team HERbee (op de foto: Inge Riviere van de WUR (links), het wearelandscape.nl team en Nick van der Pol (2e van rechts)

Vervolg

Ideeën voor vervolg zijn er volop. Alle teams hebben aangegeven kansen voor vervolg te zien en graag verder te willen. Jacomijn Pluimers van het Wereldnatuurfonds, opdrachtgever van de Rewarding Nature hackathon, liet in de Boerderij optekenen: “Nu is het tijd voor verdere verdieping. Zaak is om te kijken of de genoemde bruikbare ideeën toegepast kunnen worden om het onderdeel kruidenrijk grasland in de biodiversiteitsmonitor op een eenvoudige en betrouwbare wijze meetbaar te maken. Tijdens de presentatie van de mogelijke oplossingen waren ook vertegenwoordigers van FrieslandCampina en Rabobank aanwezig. We weten nu waar kansen liggen.”

 

Voor meer informatie, neem contact op met info(at)farmhack.nl, wij brengen u in contact met de juiste persoon binnen het team.

 

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.