Resultaten van de MestHack

14 10 2017

Door Linda Haartsen

Allround teamlid van FarmHackNL. Informatie en communicatie, onderzoek en advies, IT.

Resultaten van de MestHack

De MestHack begon vanuit de vraag “hoe kunnen we de mestregels beter handhaven?” Een van de antwoorden was verrassend: misschien moeten we (deze) mestregels gewoon loslaten. In plaats daarvan kunnen we de focus verleggen naar het voorkomen van schadelijke impact op het milieu, door data over nutrienten, bodem en water met elkaar te delen.   

 

Bij de MestHack half oktober 2017 op de Dairy Campus in Leeuwarden waren overheid, agrisector, IT en onderzoek goed vertegenwoordigd. Mede dankzij deze mix, kwamen uiteindelijk zeven teams met krachtige concepten en prototype apps en modellen.

 

Twee winnende teams! Team RVO en MaxiMi

Verrassend was de gedeelde eerste plaats. Zowel het team MaxiMi als het team RVO won de eerste prijs. Boeiend, want de twee zijn compleet verschillend. RVO zou morgen al kunnen beginnen met hun app, die helemaal past bij het huidige mestbeleid. MaxiMi daarentegen ligt in de toekomst, omdat het een heel andere basis onder het mestbeleid veronderstelt. Het RVO team ontwikkelde een app die handhavers van het mestbeleid voorziet van actuele gegevens over mesttransporten. MaxiMi laat het handhaven van mesttransporten helemaal los, omdat het gemeten milieu impact neemt als basis voor mestbeleid. Een moedige keuze van de jury om twee zo uiteenlopende concepten beide te belonen.

de twee winnende teams. Links het team MaxiMi, rechts het team RVO

 

Team RVO maakte een applicatie waarmee inspecteurs op hun smartphone (geo)grafisch geregistreerde data van bijvoorbeeld mesttransport en mestoverschot kunnen zien. Daarmee wordt handhaving van regelgeving transparant en kunnen overtreders beter in de gaten gehouden worden.

Team MaxiMi neemt het oorspronkelijke doel van mestwetgeving als uitgangspunt: gezonde bodem en biodiversiteit. Door binnen een gebied private en publieke (meet)gegevens te combineren kun je een zelflerende tool bieden die effect van handelingen op milieu inzichtelijk maakt. 

 

En de andere teams?

Ook de resultaten van de andere teams zijn uitgebreid te lezen in de blogserie.

Platinum Marktplaats. Een obstakel in de huidige markt is dat de handel in kwaliteit-gedifferentieerde mest niet mogelijk is door een gebrek aan transparantie (informatie & vertrouwen). Kern van de platinum marktplaats is het creëren vraag & aanbod door vertrouwde informatie omtrent kwaliteit te verstrekken.

(Be)MestWijs. Door locatiespecifieke open data als bodem en weer te combineren met bedrijfsspecifieke data als Eurofins bodem- en mestmonsters en kringloopwijzerdata kunnen via algoritmes adviezen gegenereerd worden. (Be)MestWijs geeft advies voor het optimaal benutten van dierlijke mest. Stapsgewijs naar kunstmestvrij!

MestNet. Deze online marktplaats brengt vraag-, aanbod en transport beter bij elkaar en verlicht de administratieve lasten voor alle betrokken partijen door een digitale snelle overdracht mogelijk te maken.

MestDataFinder. Deze datahub verzameld  alle gegevens realtime en de benodigde informatie kan direct opgevraagd worden. Geen papieren transport meer en geen dubbele administratie!

 

Film over de hackathon: “Hacken door de mest”, ministerie van Economische Zaken

 

Aanmoedigingsprijs…

Het team mest.nu kwam het beste uit de wedstrijd waar het ging om open werken. Mest.nu publiceert een kunstmestlijst die verschillende kunstmestproducten en hun eigenschappen beschrijft. De lijst is voor iedereen toegankelijk, en belangrijker, door iedereen te bewerken en aan te vullen. Mestdata.nu is daarom meer dan een open dataset: het is een uitnodiging om samen – organisatieoverstijgend – aan een gezamenlijke lijst te werken die t.z.t. wellicht uit kan groeien tot een standaard. Zij wonnen de aanmoedigingsprijs.

 

En nu verder!

Presentaties, verslagen en resultaten van de FarmHacks worden zo open mogelijk gedocumenteerd, zodat we samen verder kunnen bouwen aan waardetoevoegende apps en oplossingen. De resultaten van alle FarmHacks zijn terug te vinden in de blogserie en in ons GitHub ecosysteem (een plek waar samen aan broncode kan worden gewerkt).

Uniek bij de MestHack is het aanbod van het ministerie van Economische Zaken om teams met follow-up te ondersteunen, middels de opdracht aan Schuttelaar & Partners om een netwerk Mest & IT te ontwikkelen. Het doel van dit netwerk is om alle partijen uit de mestketen, van boer tot markt en overheid, te verbinden om zo concreet (verder) te werken aan oplossingsrichtingen in het mestdossier.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.