Resultaten van de MestHack

14 10 2017

Door Linda Haartsen

Linda Haartsen
Teamlid van FarmHackNL. Werkzaam in organisatie, onderzoek en advies. Eigenaar van Poldermeid Solutions.

Resultaten van de MestHack

De MestHack begon vanuit de vraag “hoe kunnen we de mestregels beter handhaven?” Een van de antwoorden was verrassend: misschien moeten we (deze) mestregels gewoon loslaten. In plaats daarvan kunnen we de focus verleggen naar het voorkomen van schadelijke impact op het milieu, door data over nutrienten, bodem en water met elkaar te delen.   

 

Bij de MestHack half oktober 2017 op de Dairy Campus in Leeuwarden waren overheid, agrisector, IT en onderzoek goed vertegenwoordigd. Mede dankzij deze mix, kwamen uiteindelijk zeven teams met krachtige concepten en prototype apps en modellen.

 

Twee winnende teams! Team RVO en MaxiMi

Verrassend was de gedeelde eerste plaats. Zowel het team MaxiMi als het team RVO won de eerste prijs. Boeiend, want de twee zijn compleet verschillend. RVO zou morgen al kunnen beginnen met hun app, die helemaal past bij het huidige mestbeleid. MaxiMi daarentegen ligt in de toekomst, omdat het een heel andere basis onder het mestbeleid veronderstelt. Het RVO team ontwikkelde een app die handhavers van het mestbeleid voorziet van actuele gegevens over mesttransporten. MaxiMi laat het handhaven van mesttransporten helemaal los, omdat het gemeten milieu impact neemt als basis voor mestbeleid. Een moedige keuze van de jury om twee zo uiteenlopende concepten beide te belonen.

de twee winnende teams. Links het team MaxiMi, rechts het team RVO

 

Team RVO maakte een applicatie waarmee inspecteurs op hun smartphone (geo)grafisch geregistreerde data van bijvoorbeeld mesttransport en mestoverschot kunnen zien. Daarmee wordt handhaving van regelgeving transparant en kunnen overtreders beter in de gaten gehouden worden.

Team MaxiMi neemt het oorspronkelijke doel van mestwetgeving als uitgangspunt: gezonde bodem en biodiversiteit. Door binnen een gebied private en publieke (meet)gegevens te combineren kun je een zelflerende tool bieden die effect van handelingen op milieu inzichtelijk maakt. 

 

En de andere teams?

Ook de resultaten van de andere teams zijn uitgebreid te lezen in de blogserie.

Platinum Marktplaats. Een obstakel in de huidige markt is dat de handel in kwaliteit-gedifferentieerde mest niet mogelijk is door een gebrek aan transparantie (informatie & vertrouwen). Kern van de platinum marktplaats is het creëren vraag & aanbod door vertrouwde informatie omtrent kwaliteit te verstrekken.

(Be)MestWijs. Door locatiespecifieke open data als bodem en weer te combineren met bedrijfsspecifieke data als Eurofins bodem- en mestmonsters en kringloopwijzerdata kunnen via algoritmes adviezen gegenereerd worden. (Be)MestWijs geeft advies voor het optimaal benutten van dierlijke mest. Stapsgewijs naar kunstmestvrij!

MestNet. Deze online marktplaats brengt vraag-, aanbod en transport beter bij elkaar en verlicht de administratieve lasten voor alle betrokken partijen door een digitale snelle overdracht mogelijk te maken.

MestDataFinder. Deze datahub verzameld  alle gegevens realtime en de benodigde informatie kan direct opgevraagd worden. Geen papieren transport meer en geen dubbele administratie!

 

Film over de hackathon: “Hacken door de mest”, ministerie van Economische Zaken

 

Aanmoedigingsprijs…

Het team mest.nu kwam het beste uit de wedstrijd waar het ging om open werken. Mest.nu publiceert een kunstmestlijst die verschillende kunstmestproducten en hun eigenschappen beschrijft. De lijst is voor iedereen toegankelijk, en belangrijker, door iedereen te bewerken en aan te vullen. Mestdata.nu is daarom meer dan een open dataset: het is een uitnodiging om samen – organisatieoverstijgend – aan een gezamenlijke lijst te werken die t.z.t. wellicht uit kan groeien tot een standaard. Zij wonnen de aanmoedigingsprijs.

 

En nu verder!

Presentaties, verslagen en resultaten van de FarmHacks worden zo open mogelijk gedocumenteerd, zodat we samen verder kunnen bouwen aan waardetoevoegende apps en oplossingen. De resultaten van alle FarmHacks zijn terug te vinden in de blogserie en in ons GitHub ecosysteem (een plek waar samen aan broncode kan worden gewerkt).

Uniek bij de MestHack is het aanbod van het ministerie van Economische Zaken om teams met follow-up te ondersteunen, middels de opdracht aan Schuttelaar & Partners om een netwerk Mest & IT te ontwikkelen. Het doel van dit netwerk is om alle partijen uit de mestketen, van boer tot markt en overheid, te verbinden om zo concreet (verder) te werken aan oplossingsrichtingen in het mestdossier.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

Results WUR Life Sciences Hack

The very first WUR Life Sciences hackathon is a wrap! This initiative aimed to have creative tech talent work on targeted challenges offered and mentored by representatives of Ag Tech companies. The hackathon was supported by the European wide Smart Agri Hubs program. Read up on the results!

Niva challenge

Modern tractors and their implements are equipped with sensors that collect data about farming operations. Can these data reduce the administrative burden for both farmers ad paying agencies?

Agri Tech Hack in Bulgaria

Bulgaria is quite recognized for its buzzing tech scene, but hardly ever these techies find their way to the farm. Now we are calling on them! Scroll your google map to the east, stop at the Black Sea and then to the south. Join us in a rural village called Izgrev, at the Agri Tech Hackathon, the first of its kind in the country. Mark your calendars! Destination Izgrev!