Internet of Things in de landbouw

22 06 2016

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Internet of Things in de landbouw

Deze zomer organiseert FarmHack.NL vier FarmHacks: hackathons bij de boer. Hackathons zijn competities waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor vraagstukken. Het gaat daarbij om slimme combinaties van data, software, technologie en design. Tijdens de hackathons gaan teams aan de slag met uitdagingen van agrarisch ondernemers en verkennen we de mogelijkheden en toepasbaarheid van nieuwe technologieën. Op het menu tijdes de FarmHack in VIC Sterksel: beacons, arduino en raspberry pi, en de netwerktechnologie om deze slimme sensoren met elkaar te verbinden.

Davy-460x250

‘Out of the box’

FarmhackNL spreekt met Davy de Jong, business analyst bij VAA, een bedrijf dat zich specialiseert in het hergebruiken van data die in een keten beschikbaar is en relevant is voor specifieke bedrijfsprocessen, zoals in de agri-sector. FarmhackNL is benieuwd hoe hij de impact van Internet of Things (IOT) ziet op landbouw en veehouderij.

Volgens Davy draait Internet of Things er om, dat we meer ‘out of the box’ kunnen denken. Data is niet langer beperkt tot een scherm. Door sensoren, dashboards en actuatoren, kan data zich op een fysieke manier manifesteren. Dat maakt directe interactie, terugkoppeling en aansturing nog meer mogelijk, van mens op machine op dier op omgeving.

Het IOT kan automatisch zeer gedetailleerde en realtime data produceren die direct teruggekoppeld kan worden aan bij te sturen processen. Dit zorgt voor meer gezondheid, veiligheid, comfort, gemak en wijsheid. Bekijk ook Davy’s presentatie over IOT:

In de landbouw is nog veel mogelijk als het gaat om slimmer omgaan met data. Vaak wordt die nu nog handmatig en dubbel ingevoerd in sectorspecifieke toepassingen. Denk aan voer-, waterverbruik, dierdata m.b.t. gewicht, uren binnen/buiten, etcetera. Vaak wordt de data dan op basis van waarneming door mensen gegenereerd. IOT sensoren kunnen mensen veel werk uit handen nemen en hun ondersteunen beslissingen te nemen met behulp van slimme algoritmes die op de data worden losgelaten.

Essentiëel bij het ontwikkelen van IOT-applicaties vindt Davy de vraag waarom we dingen doen zoals we die doen. Door data, sensoren en nieuwe manieren van ontsluiten van data met elkaar te combineren worden interessante nieuwe business modellen en producten mogelijk. VAA is al sinds 1988 actief met verzamelen, ontsluiten en hergebruiken van data.

Daar ziet hij nu al voorbeelden van, zoals de Homey, de ANWB connected car, de Nest en de Philips Hue. Dit is nog maar het begin van de verandering. De impact op agri zal enorm kunnen zijn met winst voor de agrariër, de consument, de dieren en de omgeving.

Zelf gebruikt hij zijn huis als een testomgeving van applicaties die vertaald kunnen worden naar het erf. Slimme energiemeters en interactieve lampen bieden een kijkje in een toekomst waarin data direct te gebruiken is in de fysieke wereld. Toepassingen moeten echt waarde toevoegen en vooral niet ‘in de weg gaan zitten’. Het gaat om het eindresultaat en de impact die een toepassing heeft en niet om de technologie daarvan.

VAA ontwikkelt samen met sector- en kennispartners nieuwe applicaties. Die samenwerking is daarbij cruciaal om draagvlak en langdurige toepassingen te genereren over een breed scala van partners en eindgebruikers. Dit helpt ook om verander-inertie (‘het is wel goed zo’) te kunnen overwinnen waar nodig. Projecten worden daarom vaak in de vorm van een stichting gerealiseerd. Voorbeelden waar VAA bij betrokken is zijn onder andere edicircle, AgriTrust, rasweb en de kringloopwijzer.

Sectoraal samenwerken is volgens Davy essentiëel om echte innovaties in het vizier én van de grond te krijgen. Samen kun én weet je meer dan alleen. Dat maakt initiatieve zoals FarmhackNL een goede voedingsbodem en ontmoetingsplatform voor vernieuwers in de agrisector. Samenwerking moet volgens Davy gericht zijn op neutraliteit, standaardisatie en win-win creaties. Partijen gaan alleen samenwerken (-tijd en geld investeren) als het hen individueel ook iets oplevert.

Zo’n sectoraal innovatie-ecosysteem heeft volgens Davy de beste kans van slagen als er sprake is van een neutrale omgeving van samenwerking, gericht op standaardisatie en betaalbaarheid met oog voor veiligheid en betrouwbaarheid. Uiteindelijk staat of vallen innovaties als zij in onze gezamenlijke en onze landbouw-levensstijl worden opgenomen. Dat pleit volgens Davy voor een cooperatieve gedachte waarbij producent en consument nauw betrokken worden. En betrokkenheid begint bij communicatie. Elkaar goed informeren over je kennis en kijk op een domein-uitdaging helpt daar bij.

Kortom, met de opkomst van het Internet of Things heeft de agri-sector een ongelofelijk mooie innovatie-kans in de schoot geworpen gekregen!

 

Netwerktechnologie voor een duurzame varkenshouderij

Tijdens de FarmHack bij VIC Sterksel gaan we aan de slag met beacons, arduino en raspberry pi, en de netwerktechnologie om deze slimme sensoren met elkaar te verbinden. De FarmHack is bedoeld om te ontdekken wat we daar mee kunnen doen. Davy en VAA Consultancy staan voor de teams beschikbaar voor vragen over technologie, werkwijze voerleveranciers, laboratia, geo, overheid en wetgeving.

Een paar tips van Davy alvast, voor de hackers om hun tanden in te zetten:

+  VAA Consultancy heeft voor deze FarmHack een aantal I-beacons aangeschaft,  welke mogelijkheden bieden beacons om het management slimmer in te richten en op die manier bijvoorbeeld groepshuisvesting een interessante optie te maken voor een grotere groep boeren?

+ Op welke manier kan je een digitale brug slaan tussen consument (klant) en producent (boer)?

+ Visualisatie gegevens

+ DIY luchtmetingen / open communicatie stankcirkels

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.