Farmhack.nl live!

13 05 2016

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

Farmhack.nl live!

Deze zomer organiseert FarmHack.NL vier hackathons bij de boer. Hackathons zijn competities waar multidisciplinaire teams in korte tijd oplossingen bedenken voor specifieke vraagstukken. Het gaat om slimme combinaties van data, software, technologie en design.

We mobiliseren teams van boeren, domeinexperts, coders, developers, data crunchers, landschapsarchitecten en planologen om in echte bedrijfssituaties prototypes te ontwikkelen en te testen. In dit soort disciplines schuilt veel creatief vermogen, en een grote betrokkenheid op de landbouw. Het doel is om oplossingen te vinden voor data en technologie vragen van boeren en het vinden van spannende nieuwe toepassingen van landbouwdata.

Een FarmHack duurt 32 uur en vindt plaats op de boerderij. Tijdens de FarmHacks doneren deelnemers hun tijd, creativiteit en vaardigheden. Daarvoor in de plaats krijgen ze een ultieme FarmHack beleving: een goede plek, lekker eten, een fijne sfeer, slaap/kampeer gelegenheid (in de buurt) en de kans om in een unieke samenstelling met andere deelnemers samen te werken. De winnaars krijgen een BootCamp op Wageningen Campus onder leiding van Source Institute, en worden dan pitch ready gemaakt voor een event met investeerders in samenwerking met ABN AMRO tijdens de Dutch Design Week.

Per FarmHack zijn slechts 15 plekken beschikbaar. Deelnemers kunnen zich tot en met 31 mei opgeven. Om tot vernieuwende oplossingen te komen is het belangrijk diversiteit in de teams te hebben. We stellen de teams zo samen dat verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

Achtergrond

Boeren genereren steeds meer data. Slimme sensoren, drones en robots zorgen voor een explosie van gegevens. Ook de capaciteit voor het verwerken en analyseren van data neemt razendsnel toe. En in de toekomst wordt het data-aanbod alleen nog maar ruimer, meer real time, gedetailleerder en bedrijfs-specifieker.

Maar we onderbenutten de mogelijkheden van data en technologie in de landbouw. Dat komt omdat nog veel wordt gewerkt aan het optimaliseren van bestaande processen en structuren, of juist omdat teveel gekeken wordt naar wat technologisch mogelijk is, in plaats van naar waar vanuit de praktijk behoefte is. In ieder geval is duidelijk dat boeren over het algemeen nog een ambivalente houding hebben ten opzichte van data  is hoe de positie van de boer in de keten daar structureel beter van wordt.

Een belangrijk uitgangspunt van Farmhack.NL is dat hoe meer verschillende typen gebruikers met landbouwdata kunnen werken, hoe rijker, interessanter en meer toegepast de applicaties worden die op basis van deze data ontwikkeld kunnen worden.

Screenshot 2016-05-13 11.51.37 (1)

De boer centraal

Voor FarmHack.NL is het een bewuste keuze om de boer centraal te zetten. Tijdens de hackathons staan concrete, praktische vragen van boeren centraal, het gaat om dingen waar boeren nu in hun bedrijfsvoering tegen aanlopen. Denk aan het automatisch loggen van data in de cloud, of juist het zelfstandig kunnen aanpassen van standaard instellingen. We denken dat het nodig is om te beginnen huidige knelpunten in de praktijk, en het leuk, aantrekkelijk en uitdagend te maken voor individuele boeren om meer met data en technologie te doen. Pas als de boer met specifieke data of technologie kan en wil werken en de meerwaarde ziet, gaan we ook in bredere zin de vruchten kunnen plukken van data en technologie in de landbouw. Er liggen ook veel maatschappelijke opgaven die met slimme inzet van data en technologie vertaald zouden kunnen worden in innovatie kansen voor de boer. FarmHack.NL hoopt bij te dragen aan het creëren van ruimte om met boeren na te denken over slim hergebruik van landbouwdata, bijvoorbeeld om op gebiedsniveau nieuwe ruimtelijke ontwerpen te ontwikkelen.

Doelstellingen

Voor de eerste serie FarmHacks is het doel vooral om een aantal overtuigende prototypes op te leveren, waar boeren mee direct mee verder kunnen en die bestaande data en technologie gerelateerde vragen en problemen uit de praktijk helpen oplossen. En ook om de mogelijkheden van nieuwe technologieën zoals IoT en Blockchain voor de landbouw te verkennen. Vervolgens willen we samen met de deelnemers slimme manieren bedenken om precisielandbouwdata te hergebruiken en ruimtelijke scenario’s te ontwikkelen, die het belang aantonen van interdisciplinaire samenwerking voor het ontwerpen van innovatieve voedselsystemen. Uiteindelijk hopen we op deze manier met FarmHack.NL bij te dragen aan een verbinding tussen de creatieve industrie en de food&agri sector.

FarmHacks zijn geschikt voor iedere boer, of je nu net begint met precisielandbouw of een doorgewinterde databoer bent. En ook voor iedere ‘data partner’ van een boer, van toeleverancier tot afnemer, van loonwerker tot waterschap. Na deze eerste serie hackathons stellen wij het FarmHack format ‘open source’ beschikbaar via ons platform, zodat straks iedereen zijn eigen FarmHack kan organiseren. De komende tijd geven we meer duidelijkheid over de vraagstukken en het data aanbod tijdens de FarmHacks, en wat vervolgstappen zijn. Stay tuned!

FarmHack.nl wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Vier sponsoren ondersteunen FarmHack.NL financieel: VAA Consultancy, ABN AMRO, GODAN en Agri meets Design.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.