FarmCube: data opslag op de boerderij

02 07 2019

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

FarmCube: data opslag op de boerderij

Op 4 en 5 maart vond in Praag het kick-off event van SmartAgriHubs plaats. Dit EU-project (met ruim 160 partners) wil de komende vier jaar de agrifoodsector een flinke digitale impuls geven. Het project wil vooral een uitgebreid pan-Europees netwerk van digitale innovatiehubs (DIH’s) bouwen. Dit wordt onder meer ondersteund met zogenaamde FlagShip Innovation Experiments. FarmCube is daar èèn van. Het gaat om een uitdagend project, waar we ons met FarmHack hard voor maken omdat het een kans biedt om de boer een betere data positie in te laten nemen. Een introductie!

FarmCube?

Met het project FarmCube willen wij en onze project partners gaan zorgen voor slimme data opslag en structurering met de boerderij centraal. Op dit moment zijn er weliswaar talloze platforms en diensten, die allemaal voor een deel data opslag doen. Dat is prima, want van daaruit worden waardevolle diensten ontwikkeld. Maar daarmee is de infrastructuur voor het op schaal en gestructureerd delen van data van de boer – en vooral: voor de boer – nog niet op orde. Een paar voorbeelden van wat er nu mis gaat:

  • Teelt en technologie adviseur: “Nu machtigen we derden om bij de RVO regelpercelen op te halen, terwijl we eigenlijk teeltpercelen willen hebben. Zo gaat het vaak: we moeten werken met data dat voor ander doel is ingewonnen, omdat de toegang tot boerendata niet is georganiseerd”.
  • Melkveehouder: “Er komen veel nieuwe doelen op de melkveehouderij af. Dat gebeurt heel fragmentarisch, terwijl ze wel op elkaar inwerken. Als melkveehouder moet je daar dan maar weer chocola van maken. Iedereen heeft het over Big Data, maar voor een boer is het onmogelijk om datastromen te koppelen.”

Data opslag bij de boer. Vaak nog verre van ideaal.

Het doel dat we met FarmCube hebben is om de relevantie en technische haalbaarheid aan te tonen van infrastructuur die data laat vloeien van iedere willekeurige data bron die een boer heeft, naar iedere willekeurige tool die een boer wil, zonder handmatige interventie.

Een datakluis?

Het ligt voor de hand zo’n cube als defensieve maatregel te zien. Een kluis om anderen op afstand te houden. Want de kritiek op de datahonger van bedrijven neemt toe. Toch is de FarmCube niet bedoeld als muur rond een bedrijf. Delen van data is vaak verplicht, en bovenal nuttig. Het veilig, uniform en gemakkelijk delen van data delen is de sleutel voor het beter benutten van het maatschappelijk en economisch potentieel van data.

FarmCube wil dus wel gebruik van boeren data toelaten, maar dan zorgvuldig, gecontroleerd, met mogelijkheden om te volgen wie je data gebruikt en waarvoor, en vooral: in ruil voor een fair share voor de boer.

Uitdagingen

We hebben onze inceptiefase net afgerond. Het was een klus om een goede focus te vinden. We hebben verschillende architecturen en data modellen verkend (zie hier bijvoorbeeld de webinar over OADA), verschillende data governance principes onderzocht en gebruikersonderzoek gedaan. De belangrijkste uitdaging nu we de volgende fase ingaan, waarin we daadwerkelijk gaan ontwikkelen, is om tot een Minimal Viable Versie van de FarmCube te komen. Een versie die wij met onze berperkte capaciteit kunnen realiseren, maar toch nog tastbaar de belofte van de gedroomde eindoplossing bevat.

Dat brengt een blijvende technische uitdating met zich mee. We dagen elkaar continu uit. Zoals een Linked Data specialist van de WUR, die de volgende zorg uitte: “Krijgen we geen wildgroei van FarmCube ‘silo’s’? Als je je niet alleen wil richten op veilige data-opslag, maar ook algoritmen op die data wil kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld selecties, (deel)berekeningen, of partial ML training), dan moet iedere FarmCube algoritmes kunnen uitvoeren op hun ‘deel’ van de data. Het is ondoenlijk om eerst alle data uit diverse FarmCubes bij elkaar te moeten harken over een (traag) netwerk en met niet op elkaar afgestemde semantiek.”

Quote Aaron Ault (Purdue)

 

Een belangrijke strategie om met deze uitdagingen om te gaan, is ons committment aan open source. Alle nieuwe code die we ontwikkelen, stellen we open source code beschikbaar. We zetten in op het gebruik van open standaarden, open hardware en open software, open API’s en hergebruik van bestaande tools. Veel technologie is namelijk gebaseerd op dezelfde basale infrastructuur. We hopen op deze manier bij te dragen aan een rijk open ecosysteem waar nieuwe  partijen op kunnen aanhaken. Een precompetititieve open infrastructuur, waar we allemaal gebruik van kunnen maken, om nieuwe toepassingen op te kunnen ontwikkelen. Om dit goed te doen, en te besluiten wat open kan, en wat niet, is een uitdaging in zichzelf.

Projectpartners

Het FarmCube project is een samenwerkingsverband van verschillende MKB’s die actief zijn in de digitalisering van de landbouw: BIOSCOPE (ruimtelijke gegevens), AureaImaging (Drones), AVR (agro-machines) en FarmHack (sociale innovatie). Het project  wordt verder ondersteund door een aantal gerenommeerde kennisinstellingen en kennispartners, waaronder ILVO, WUR en ZLTO.

Projectteam FarmCube

Forum

Onderdeel van onze ‘open source’ aanpak is dat we graag open en interactief ons project invullen en uitwerken. Op het FarmHack Forum delen we de komende tijd onze inzichten tot nu toe, en onze plannen voor de komende maanden. We gaan daar graag met geïnteresseerden in gesprek! Even een account aanmaken en je kan los 😉

 

2 thoughts on “FarmCube: data opslag op de boerderij

  1. Pieter Hoenderken schreef:

    Graag zou ik willen weten op welke wijze we ons aan kunnen sluiten bij deze ontwikkeling

  2. berkenbos schreef:

    Prachtige initiatief om deze branche te digitaliseren. Door de epidemie hebben we opgemerkt, hoe belangrijk digitalisering is. Krijgen de boeren zelf een training hiervoor of is er een speciale groep die zich hiermee bezig zullen houden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.