De open bodemindex deel 2

28 11 2018

Door Simeon Nedkov

Simeon Nedkov
FarmHack Chief Information. Geo-IT specialist met passie voor open source, open gemeenschappen en open kennisuitwisseling.

De open bodemindex deel 2

In de blogpost “De open bodemindex” beschrijven we de stappen die collectief genomen kunnen worden om tot een breed gedragen bodemindex te komen. We benadrukken het belang van het inrichten van een open en publiek werkproces om de relevantie, bruikbaarheid en kans op adoptie van de bodemindex te vergroten.

Collectief gebruik van online platformen en bijbehorende instrumenten vraagt om goede spelregels, regie, ondersteuning en aanjagen. FarmHack gelooft in de kracht van open communities en wil zich inzetten om een open data gemeenschap rond bodem op te zetten.

In deze blogpost schetsen we hoe zo’n proces concreet en praktisch gerealiseerd kan worden.

Publiek proces

Een publiek proces stelt een diverse groep stakeholders effectief in staat om tot (best mogelijke) consensus over de definitie van een of meerdere bodemindices te komen, om deze in algoritmes en modellen te vangen en beschikbaar te maken voor eindgebruikers via apps en visualisaties.

Cruciaal hierbij is dat de communicatie, besluitvorming en de producten/artefacten van het proces – data, algoritmes, modellen, documenten, e.a. – publiek beschikbaar zijn ter inzage, feedback/commentaar en hergebruik voor alle stakeholders en derden.

Het proces hoeft niet anders te verlopen dan een traditioneel proces. Opdrachtverlening, de experts die werken aan de opdracht, doorlooptijd en bewaking van tijd en budget kunnen verlopen zoals gebruikelijk. Het verschil zit hem in een paar essentiële ontwerpprincipes en handelingen die zorgen voor transparantie, inspraak en effectievere samenwerking. Zaken die de voorwaarde zijn voor het ontstaan van een breed draagvlak.

Een open werkproces in de praktijk

Het te gebruiken online hulpmiddel wordt bepaald door het type en de achtergrond van de deelnemer, het type informatie in omloop (verkennende dialoog, expert discussions, data, broncode, issues, etc.) en tenslotte de fase waarin het proces/product zich bevindt (verkenning, consensus, implementatie, gebruik). Het beoogde open bodemindex proces is grofweg in twee fases te splitsen: definitie en implementatie.

Fase I: Definitie

Het eerste deel kenmerkt zich door verkennende gesprekken en discussies over de gebruiksdoelen en context van een index, de hieruit voortvloeiende definities en de benodigde data en rekenregels/modellen om de index automatisch te kunnen berekenen.

In deze fase is het belangrijk dat een zo groot mogelijk groep geïnteresseerden bereikt, geboeid en betrokken wordt. Het is zaak om een gebruiksvriendelijk en laagdrempelig communicatiemiddel te vinden.

Instrument/platform: Forum

Het FarmHack Forum is een gebruiksvriendelijke en door Google doorzoekbaar platform voor online communicatie. De onderliggende software wordt door o.a. The Open Knowledge Foundation, Het Kadaster en vele anderen gebruikt.

Voordelen:

 • gebruiksvriendelijk voor gebruikers en beheerders
 • toegankelijk zonder inlog/wachtwoord maakt het (anoniem) meelezen als opstap naar meedoen laagdrempelig
 • geschikt voor niet-technische stakeholders zoals vakexperts, boeren, e.a.
 • doorzoekbaar door Google. Discussies zijn makkelijker te vinden en forum functioneert na enige tijd als archief (van kennis en besluiten)
 • vervult maillijst functie: gebruikers kunnen zich voor specifieke topics abboneren

Nadelen:

 • dwingt geen specifieke werkwijze/structuur af

Werkwijze: er wordt een dedicated BodemHack/Bodemindex plek op het FarmHack forum ingericht waar alle discussies rondom het definiëren en bepalen van de rekenregels in het openbaar gevoerd worden.

Voorbeelden: het forum kan breed ingezet worden, een paar voorbeelden van use cases zijn:

 

foto van Harry’s Farm, Swifterbant.

Fase II Implementatie

In de tweede fase worden de eerder gemaakte afspraken over de manier waarop de bodemindex wordt berekend daadwerkelijk geïmplementeerd. De aard van het samenwerken, de type informatie in omloop en de achtergrond/kennis en werkzaamheden van de deelnemers is dusdanig anders dat ingebruikname van een andere platform zinvol is om de gewenste effectiviteit te behalen.

Instrument/platform: GitHub

GitHub is de industry standard voor het beschikbaar maken van en samenwerken aan openbare data en broncode projecten. GitHub is uitgegroeid tot de defacto platform voor het ontwikkelen van open source projecten.

 

Voordelen

 • brengt de data, broncode en mensen bij elkaar op een centrale
 • gestructureerde en gestandaardiseerde development workflow die effectiviteit van developers en andere deelnemers vergroot
 • broncode is beschikbaar voor inzage en hergebruik door stakeholders, partners en derden
 • publieke communicatie zorgt voor transparant ontwikkel- en besluitvormingsproces
 • gestructureerde afhandeling van feedback en broncode bijdragen van ontwikkelpartners en derden

Nadelen

 • Minder geschikt voor niet-technische stakeholders

Werkwijze: er wordt een Bodemindex repository/organisatie op GitHub gecreëerd waarin we de datasets en broncode onderbrengen, beheren en er samen aan werken.

Pragmatisch aan de slag

Een open werkproces is, zoals we in de “De open bodemindex” blogpost beargumenteren, een vereiste voor het realiseren van een groot draagvlak. “Opener” te werk gaat vereist niet een drastisch andere aanpak. Door slim en pragmatisch bepaalde onderdelen van het proces te openen kunnen er al grote stappen geboekt worden.

Praat alvast mee op het FarmHack forum over de Bodemhack. Onze handelswijze is wat dat betreft heel pragmatisch: “zoveel mogelijk open” en “gewoon doen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

Data contracten in landbouw

Iedereen roept ‘de data is van de boer’, maar hoe zit het precies? Beschermt de AVG je privacy? Wat speelt er zich af in contracten met technologie leveranciers? We zijn in gebruikersovereenkomsten en privacy statements van trekkerfabrikanten gedoken, als voorbeeld van technologie leveranciers aan de landbouw. Er is goed nieuws. En er is slecht nieuws.

Datalab en Trekkerdata

FarmHack is partner van het DataLab AgriFood, een onderwijsprogramma gericht op de ontwikkelingen rond data in agrifood. Dit programma zet […]

De online kringloopcoach

Kringlooplandbouw is het landbouw thema voor de komende jaren. Efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en het […]

Resultaten Stikstof Scrum

Voor melkveehouders ontbreekt het aan adequate tooling om op bedrijfsniveau integraal op duurzaamheid te sturen. Veel data, modellen en tools […]

Results WUR Life Sciences Hack

The very first WUR Life Sciences hackathon is a wrap! This initiative aimed to have creative tech talent work on targeted challenges offered and mentored by representatives of Ag Tech companies. The hackathon was supported by the European wide Smart Agri Hubs program. Read up on the results!

Niva challenge

Modern tractors and their implements are equipped with sensors that collect data about farming operations. Can these data reduce the administrative burden for both farmers ad paying agencies?