De online kringloopcoach

19 03 2020

Door Linda Haartsen

Allround teamlid van FarmHackNL. Informatie en communicatie, onderzoek en advies, IT.

De online kringloopcoach

Kringlooplandbouw is het landbouw thema voor de komende jaren. Efficiënte benutting van mineralen, beter bodembeheer, een goede energiebalans en het vergroten van de biodiversiteit in en om de agrarische sector staan centraal. Binnen de EU, Nederland, en op provinciaal niveau wordt hier groots op ingezet.  

Het project Vruchtbare Kringloop Zuid Holland, geïnitieerd door LTO Noord, heeft de ambitie om agrariërs in Zuid Holland stappen te laten zetten met kringlooplandbouw. Het bestaat uit verschillende deelprojecten. Een online cursus genaamd ‘Online Kringloopcoach’ is een belangrijk onderdeel. 

Het (online) delen van kennis en ervaringen neemt een steeds belangrijkere plek in. In nauwe samenwerking met professionals en inhoudsdeskundigen hebben we een inspirerende en praktijkgerichte cursus samengesteld. Het delen van kennis met medecursisten staat centraal in deze cursus.

FarmHackNL is de trekker van deze cursus. Wij hebben als doel digitalisering in de landbouw om te zetten in innovatiekansen voor de boer. Boerenverstand ondersteunt de cursus met vakkennis over kringlooplandbouw en contacten met koplopers. Naast het verzorgen van de crossovers tussen de projectonderdelen vervult LTO Noord een rol als kennis- en netwerkorganisatie.


Bekijk hier de trailer

 

 

De cursus vruchtbare kringlopen

Het doel van de online kringloopcoach is kennis uitwisselen over kringlooplandbouw. De cursus Vruchtbare Kringlopen is opgebouwd uit vier delen. In deze cursus worden praktijkvoorbeelden uitgespit, wordt er gekeken naar kringlopen op je eigen boerderij, en wordt onderzocht hoe je data als productiefactor gebruikt en welke nieuwe verdienmodellen er zijn. Gedurende 4 weken zijn er dagelijks nieuwe filmpjes, animaties en links naar interessante artikelen of websites voor je.  Aan de cursist de vraag hierover na te denken, erover in discussie te gaan en te bekijken wat dit voor zijn bedrijf betekent. Je kunt je dus verdiepen in wat jij interessant vindt.

 

Zuid Hollanders aan de slag

Afgelopen 21 januari zijn 360 deelnemers gestart. Zuid Hollandse boerinnen en boeren, agrarische adviseurs, beleidsmakers en agrarische studiegroepen. Vier weken hebben ze informatie en kennis uitgewisseld op een online platform aan de hand van vragen en wekelijks ontvingen ze verschillende emails met uitgelichte items.

 

“De cursus heeft mij op een aantal vlakken meer inzicht gegeven en daar ben ik blij mee. Het geeft mij in ieder geval weer extra bagage mee waar ik verder mee kan. Mijn suggestie aan anderen; kijk naar de mogelijkheden en durf te veranderen.”

 

“Ik geloof dat het in de praktijk nog steeds heel divers is en dat er ontzettend veel manieren zijn om naar kringlopen te kijken en gestelde doelen binnen kringlooplandbouw te halen. Wat ik nu echt begin te beseffen is dat het voor iedereen en voor elk bedrijf verschillend is. En dat de uitgangsomstandigheden en interne en externe factoren nergens gelijk zijn, zodat het heel moeilijk is om daar een strikte definitie en regelgeving aan te hangen.”

 

“mooie manier om kennis te delen, nadenken te scherpen en digitale interactie. Daadwerkelijke actie kan baat hebben bij netwerk aanpak.”

 

De theorie over kringlopen: animatiefilms

Speciaal voor deze cursus is er een animatieserie uitgebracht over kringlopen in de landbouw. We zijn best trots op de filmpjes die dat heeft opgeleverd. Een eenvoudige weergave van de koolstofkringloop, de stikstofkringloop en fosfor zijn nu te bekijken!  

 

De praktijk: drie films

Ook zijn er drie eigen films gemaakt. ‘Kringlooplandbouw in de praktijk’, een film over de praktijk van kringlooplandbouw in Delfland. De tweede film ‘Laat data voor je werken’, gaat over boerendata. Wat voor data kun je verzamelen? En wat zou je ermee kunnen?  En tenslotte de film over nieuwe verdienmodellen in de landbouw. Hierin wordt ingegaan op biodiversiteit en andere ecosysteemdiensten. 

 

De verdieping

Met de deelnemers is gekeken waar nog behoefte aan bestaat voor een verdieping. Op 23 maart volgen nog twee weken met als thema ‘Grip op je indicatoren’.

Bekijk de film Kringlooplandbouw in de praktijk’.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

Conferentiekrant

Deze conferentiekrant hoort bij de Werkconferentie van LNV – 29 november 2021- ‘Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of […]

COVID-19 Do It Yourself Hackathon

In light of the current COVID-19 crisis, the SmartAgriHubs program is stimulating the development of digital innovations which can help tackle the challenges faced by the Agrifood sector with the launch of two open calls. Next to immediate technological solutions, they are also supporting hackathon type of activities. Our 2cents on the relevance of hackathons and an introduction to the DIY toolkit.

Data contracten in landbouw

Iedereen roept ‘de data is van de boer’, maar hoe zit het precies? Beschermt de AVG je privacy? Wat speelt er zich af in contracten met technologie leveranciers? We zijn in gebruikersovereenkomsten en privacy statements van trekkerfabrikanten gedoken, als voorbeeld van technologie leveranciers aan de landbouw. Er is goed nieuws. En er is slecht nieuws.