De landbouwdata van boer Jacob

30 05 2016

Door Anne Bruinsma

Founder FarmHackNL, gericht op open innovatie en praktijktische en verrassende toepassingen van data en technologie in de landbouw.

De landbouwdata van boer Jacob

De eerste FarmHack, bij Jacob van den Borne, staat in het teken van data visualisatie. Simeon Nedkov, Chief Information van FarmHack.NL, legt uit welke precisielandbouw data Jacob beschikbaar stelt. Binnenkort volgt deel 2 van de serie, waarin in samenwerking met kennispartner Geodan duidelijk maken hoe we in de domeinen agro, food en leefomgeving verzamelde locatiedata slim kunnen inzetten tijdens deze hackathon.

Jacob heeft FarmHack.NL exclusieve toegang gegeven tot zijn precisielandbouwdata. Deze bestaat o.a. uit de locatie van percelen, af- en aanrijdroutes tijdens het zaaien, spuiten en rooien en informatie over vruchtbaarheid van de bodem. Samen goed voor 40 GB aan hypernauwkeurige geodatasets! In deze blogpost laten we je kennis maken met een aantal interessante datasets. Bovendien hebben we een aantal voorbeeld datasets voor je klaar gezet in Github.

Percelen

Allereerst heeft Jacob een goed overzicht van de ligging en grootte van al zijn percelen. Aangezien hij veel pacht zijn deze over een groot gebied verspreid (sommige liggen in Belgie!) en komen ze in alle soorten, maten en vormen voor. Van elk perceel is bekend welke type en soort gewas er verbouwd wordt, en welk gewas er vorig jaar op te vinden was.

figuur1

Figuur 1. Overzicht van de percelen van dit seizoen.

Jacob heeft dit jaar ongeveer 300 percelen onder zijn hoede. Dit is goed voor pakweg 1000 hectare!
Elk seizoen maakt Jacob een gedetailleerde bodemscan van alle percelen. Een bodemscan meet de elektrische geleidbaarheid en magnetische gevoeligheid van de bodem. Bodemscans geven inzicht in de samenstelling van de bodem en de locaties van droge en natte plekken. Aan de hand hiervan kan de vruchtbaarheid bepaald worden. De donkere vlakken in onderstaande figuur geven de vruchtbaarste plekken van het perceel aan.

figuur2

Figuur 2. De geleidbaarheid van de grond. Een hoge geleidbaarheid (donker groen) vertaald zich naar hoge vruchtbaarheid.

Jacob gebruikt deze informatie om te bepalen welk gewas waar gezaaid moet worden, hoeveel mest waar gespoten moet worden en waar de beregeningsinstallaties geplaatst moeten worden.
Andere toepassingen van deze dataset is het vinden van geschikte locaties voor akkerranden of variabel zaaien (meerdere gewassen op een perceel). Hier moet een optimum in gevonden worden omdat precisielandbouw voertuigen het liefst in lange rechte lijnen rijden. Een interessante uitdaging!
Ten slotte worden er van elk perceel schaduwkaarten gemaakt. Deze geven het schaduwverloop van een perceel aan de hand van een aantal categorieen: permanente schaduw, transitieschaduw, etc. Jacob gebruikt deze gegevens om o.a. de gewasdichtheid te bepalen: planten in de schaduw worden verder van elkaar geplant dan planten in de open lucht.

figuur3

Figuur 3. De schaduwkaart van een perceel: blauwe en groene plekken geven permanenten en transitieschaduw weer, respectivelijk.

Precisielandbouw

Jacob is een ervaren precisielandbouwer. Het overgrote deel van zijn machines is uitgerust met hypernauwkeurige GPS systemen die een nauwkeurigheid van 1 – 2 cm hebben. Dit is pakweg 500x nauwkeuriger dan de GPS van smartphones.

Praktisch alle handelingen die Jacob en zijn werknemers op het bedrijf uitvoeren worden met deze hoge nauwkeurigheid gelogd. Het aardappelproductieproces is van zaaien tot rooien tot op de centimeter gedocumenteerd. Dit is een geweldige schat aan informatie!

Het seizoen begint met zaaien en poten. De zaai- en -pootlogs laten zien hoe machines naar percelen rijden en wat ze daar zaaien. Elk perceel wordt nauwkeurig ingemeten alvorens het gezaaid wordt met een gewas.

figuur4

Figuur 4. De log van een zaaisessie. De kleur geeft de snelheid van de machine weer (rood = laag, groen = hoog).

Nadat de gewassen gezaaid zijn worden ze nauwkeurig in de gaten gehouden met sensoren. De Fritzmeier Isaria sensor meet de reflectie van het licht dat op een plant valt. Hieruit zijn o.a. de hoeveelheid biomassa en stikstof van een plant te bepalen. Elk meting is voorzien van een nauwkeurige nauwkeurige GPS coordinaat. De metingen worden gebruikt om taakkaarten te maken voor het variabel toedienen van mest en/of kunstmest. Het gewas krijgt op deze manier precies wat het nodig heeft en wordt verspilling tegengegaan.

figuur5

Figuur 5. De resultaten van een biomassa gewasmeting: donkere meetpunten staan voor een hoge waarde.

Aan het eind van het seizoen is het tijd om de oogst binnen te halen. Hier worden de Puma 3 en de Puma+ aardappelrooiers voor ingezet. Beide zijn uitgerust met het opbrengstmeting systeem Yield Master Pro van Probotiq. Deze meet elke seconde o.a. het aantal ton gerooide aardappelen per hectare en het aantal gerooide hectares. De databestanden bevatten ook informatie uit de boordcomputer van de rooier, bijv. De benodigde koppel, brandstofverbruik, oliedruk e.a. Deze geven een indicatie van de bodemverdichting: een dichtere bodem vereist meer arbeid van de machine.

Figuur 6. De resultaten van een rooisessie. Donkere tinten geven een hoge opbrengst weer.

Figuur 6. De resultaten van een rooisessie. Donkere tinten geven een hoge opbrengst weer.

Github

Op Github bieden we je toegang tot demo data zodat je als voor aanvang van de FarmHack al wat kan spelen met de data. Op de FarmHack GitHub pagina kan je ruwe (demo) GeoJSON data kan vinden. In een volgende blogpost geeft Simeon nog een stoomcursus geo-informatie en lichten we een aantal analyse en visualisatie tools uit.

Zie het mapje data voor de rest: https://github.com/FarmHackNL/FarmHack/tree/master/challengers/vandenborne

Naast GitHub is er een ander tof data vis platform: CartoDB. Hiermee kun je super snel interactieve kaartjes maken. Ik heb tweede datasetjes in een kaartje gestopt, zie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.