De open bodemindex

26 10 2018

Door Simeon Nedkov

FarmHack Chief Information. Geo-IT specialist met passie voor open source, open gemeenschappen en open kennisuitwisseling.

De open bodemindex

ASR, Rabobank en Vitens hebben in 2018 een ‘Bodemcoalitie’ gevormd om de toekomst van de bodem veilig te stellen. Goede grond levert namelijk meer voedingswaarde op en is beter bestand tegen klimaateffecten als langdurige droogte en hoosbuien. De Bodemcoalitie wil de bodemkwaliteit verbeteren via de ontwikkeling van een landelijke bodemindex, een index die makkelijk hanteerbaar is voor de boer en die hem helpt de juiste dingen te doen. (Deze blogpost is deel 1 in een serie van 2).

Kwantificeren van bodemkwaliteit

Deze index moet op basis van open en gesloten data, en de kennis van boeren, wetenschappers en vakexperts, e.a. op een geautomatiseerde wijze een goed onderbouwde én intuïtieve uitspraak doen over de kwaliteit van elk stukje Nederlandse bodem. Zo’n index stelt ons o.a. in staat om gebieden en werkwijzen met elkaar te vergelijken, beter het effect van ons handelen op de bodem te doorgronden en IT dienstverleners helpen om bodemdata correct in hun diensten te gebruiken.

Het ontwerpen en implementeren van een gestandaardiseerde wijze om bodemkwaliteit te kwantificeren is een grote uitdaging. Het vergt namelijk het bij elkaar brengen van data, algoritmes en rekenkundige modellen, mensen en – belangrijker – het maken van afspraken en het vormen van een gedeeld beeld over wat gunstig en wat minder gunstig is voor de bodem. Leidende vragen hierbij zijn 1) hoe incorporeren we zowel wetenschappelijke kennis als “boerenverstand” in de rekenregels en 2) hoe zorgen we dat de index breed gedragen en gebruikt wordt?

Op 31 mei en juni vond de BodemHack Achterhoek plaats met ruim 30 ‘hackers’ op proefboerderij De Marke in de Achterhoek.

 

De status quo: verkokering

Samenwerken klinkt vanzelfsprekend maar de realiteit blijkt weerbarstig. Het valt ons op dat er een zekere mate van verkokering heerst binnen de agri (IT) sector. Het is niet vanzelfsprekend dat data, software en kennis over een weer vloeit tussen agri partijen, zeker niet op een open en publieke manier. Dit zorgt onder andere voor dubbelwerk: IT dienstverleners die dezelfde basishandelingen verrichten en -infrastructuur bouwen; organisaties de soortgelijke pilots, trials en initiatieven starten. Vaak wordt er binnen die kokers aan oplossingen gewerkt zonder de probleemstelling goed doorgrond te hebben. Deze versnippering staat bruikbare innovatie en agri diensten in de weg. Het zorgt voor onvrede bij zowel agri IT dienstverleners  (“de boer wil nergens voor betalen”), als boeren (“aan deze app heb ik niets”).

 

Een upgrade: open en publiek samenwerken

Vanuit FarmHack zien we de noodzaak voor een alternatieve aanpak: een open en publiek samenwerkingsproces met behulp van  modern communicatiemiddelen en het zoveel mogelijk beschikbaar stellen van gebruikte en geproduceerde artefacten (data en broncode van rekenkundige modellen en apps) voor hergebruik, feedback en doorontwikkeling door derden.

Het nut en de noodzaak van een open en publiek collectief platform worden gauw duidelijk als we de stappen, werkzaamheden en componenten die nodig zijn voor het ontwerpen en implementeren van een bodemindex op een rijtje zetten:

 1. afspraken maken over wat “goede” en “slechte” bodem is binnen een gegeven gebruiks- en gebruikerscontext.
 2. afspreken hoe we tot een bepaalde uitspraak komen. Welke(open) datasets en rekenkundige stappen zijn nodig om tot een kwantitatieve uitspraak over de kwaliteit van een bepaald gebied te kunnen komen.
 3. onderzoeken welke data we nodig hebben én deze beschikbaar maken en houden. Dit zal zowel open als gesloten (i.e. bedrijfsdata), historische en (near) real-time data zijn.
 4. de gemaakte definities en afspraken in geautomatiseerde analyses en rekenkundige modellen vangen
 5. adoptie van de definities en rekenkundige modellen aanjagen door het gebruik te faciliteren, dialogen aan te gaan met gebruikers en hun feedback te verwerken

Het ontwikkelen van een standaard is m.a.w. het samenkomen van een groot aantal mensen met verschillende achtergronden (kennis, belangen, drijfveren, etc.) die gezamenlijke beslissingen moeten nemen, deze in rekenkundige modellen moeten vangen en afspraken moeten maken over het gebruik van open én gesloten data en tot slot: anderen moeten overtuigen van hun goede bedoelingen zodat zij het standaard in gebruik nemen.

Ref: Open Bodem Index partners Frank Verhoeven van Boerenverstand en Gerard Ros van NMI in een artikel in V Focus

Nut en noodzaak van een publiek samenwerkingsproces

Openheid en transparantie is cruciaal voor het slagen van dit proces. De kans op het bereiken van overeenstemming, en het realiseren van gebruik en adoptie wordt vele malen groter als men 1) het besluitvormingsproces kan volgen en er in participeren, 2) toegang heeft tot (samples van) de gebruikte (gesloten) data en 3) toegang en inzicht heeft in de rekenkundige modellen.

Hiernaast zorgt het inrichten van een online ecosysteem/platform voor een enorme toename van de slagkracht en effectiviteit van alle betrokkenen. Door elkaars kennis snel te kunnen raadplegen en elkaars digitale spullen te hergebruiken kunnen we met dezelfde inspanning veel verder komen. De huidige aanpak bestaande uit het reizen van hot naar her voor bijeenkomsten, en het uitwisselen van documenten, data en programmatuur via email of Dropbox schaalt niet. Zeker niet voor boeren die dit allemaal naast hun “boer zijn” moeten doen. Een ondoorzichtig, tijdrovend en omslachtig proces is het laatste wat we nodig hebben: voor je het weet is de zoveelste koker ontstaan.

 

De Nationale BodemHack: eerste stappen richting een open bodemindex

De eerste stappen richting een bodemindex worden tijdens de Nationale Bodemhack op 29 en 30 november gezet. We zien legio kansen om de hackathon en het traject daarna op een open, transparante en inclusieve manier in te richten.

Heeft u een hart voor bodem, het doorbreken voor kokers of beide? Kom naar de Bodemhack en denk en doe mee hoe we deze visie werkelijkheid laten worden.

 

3 thoughts on “De open bodemindex

 1. Marcel van Mackelenbergh schreef:

  Beste mensen,

  Waar is die index nu? Ik wil hem gaan gebruiken dus graag een gegevensmodel of zo?

  Ik begrijp dat de OBI (open bodemindex) ons in staat zou moeten stellen om data vanuit meerdere perspectieven aan te brengen. Wat ongelooflijk prachtig. Ik denk als je wilt samenwerken dan is ‘meerdere perspectieven’ de sleutel tot succes. Volgens mij moeten we hiervoor (meerdere perspectieven bij elkaar brengen) ook kijken naar Linked Open Data (LOD). LOD heeft precies die doelstelling: samenwerken, ook al denken we niet allemaal hetzelfde. Ik werk er tot nu toe mee met ongelooflijk veel plezier en succes. Echt, het voelt als een bevrijding. LOD is een w3c standaard. In Nederland is er een community voor LOD: Platform Linked Data Nederland (PLDN). Als er interesse is, dan organiseer ik graag een bijeenkomst voor gegevensspecialisten om toe te lichten hoe je moet denken (ontwerpen) als je verschillende perspectieven bij elkaar wilt brengen.

 2. Jan schreef:

  Ik snap niet dat de schrijvers en initiatiefnemers de terughoudendheid bij boeren verbaast. Boeren gaan de info en ervaring niet delen. Dat doen Philips, ABN, Shell ook niet.
  Komst bij dat veel van promotors dit soort initiatieven een bepaald wereldbeeld voor ogen hebben, danwel hun IT-hobbies te gelde menen te kunnen maken waarvoor ze gratis beschikbare info nodig hebben. Waarom zouden boeren daaraan moeten meewerken.
  open en publiek samenwerken klinkt mooi maar wat heb je eraan en wat geef je aan jarenlange ervaring weg? De IT is ons nu al meer als een decennium als noodzaak en panacee voorgespiegeld. De technische ontwikkelingen gaan tergend langzaam; de economische haalbaarheid is helemaal zoek. Totdat natuurlijk overheid, retail etc. het (IT-registratie) als verplichting gaan opleggen. Zie bijv. Pepsi die de productiegegevens eisen. Absurditeit.
  Managers vertrouwen IT meer als het woord van de boer. Zoals de waard …… Reden temeer voor beduchtzaamheid.

 3. Jan schreef:

  Dat bepaalde partijen hiervoor belangstelling hebben is goed voorstelbaar. Achterover leunen en de gegevens stromen binnen. Gegevens die dan in handen komen van buitenstaanders (Rabo, verwerkende industrie) waarmee boeren alweer aan autonomie inleveren. Waarom zouden we daaraan meewerken? Om de spiegeltjes en kraaltjes? “aan deze app heb ik niets” geldt niet alleen voor apps. ook voor veel IT ‘oplossingen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deel dit bericht

MEER BERICHTEN

FarmHack Campus

De plannen voor 2024!  FarmHack ontwikkelt zich verder tot een moderne ontmoetingsplaats en dienstverlener voor netwerkend leren in duurzame landbouw […]

De lessen van het FarmHack Forum

We stoppen met het FarmHack Forum! Voor ons lang het medium voor het stroomlijnen van communicatie en het ondersteunen van samenwerking. Maar we liepen ook tegen de grenzen van het medium aan. Voordat we op 31 december de stekker uit het Forum trekken, zetten we in een aantal highlights en inzichten op een rij. We wilden met name boeren ondersteunen in het van elkaar leren, kennis van koplopers breed ontsluiten en vragen en zorgen ophalen en bespreekbaar maken. Hoe brachten we het daarvan af?

Results Carbon Farming Pilot

ZLTO wants to support farmers by providing robust and trustworthy carbon farming planning for the long-term. We also needed to look at ways to reduce administrative burden , and to increase awareness among farmers on the value of data collection and data ownership. In this blogpost we focus on sharing our results on the relevance and applicability of machine data in this regard.

Veldnotities #2: Dataruimte voor de Boer

De datapositie van boeren moet beter. Eigenlijk is iedereen het daarover eens. Om die positie te verbeteren, gaat het steeds vaker over “een eigen dataruimte voor iedere boer”: een digitale omgeving waarin je als boer je eigen data kan beheren, analyseren en gebruiken. In aflevering 2 van veldnotities zetten we op aantal zaken op een rij over dataruimtes en decentrale opslag van landbouwdata.

Veldnotities #1: LandbouwData en Duurzaamheid

De vraag naar landbouwdata is groot, en neemt alleen nog maar verder toe. Data is nodig voor het begrijpen en monitoren van duurzaamheid, voor het meten en belonen van prestaties, voor het voeden van modellen en maken van voorspellingen. Maar zijn data en landbouwdata en IT nu de krachtige hulpmiddelen voor boeren die ze zouden kunnen zijn? Waar wordt op dit moment aan gewerkt, wat gaat er goed, wat kan er beter?

Data Delen en Carbon Farming

Voor een betrouwbare en kosteneffectieve compensatieregeling voor koolstofvastlegging is veel data nodig. Een veel gehoord uitgangspunt is dat data van de boer is, en zoveel mogelijk ook bij de boer moet blijven. Maar wat betekent dat precies in het geval van Carbon Farming? In deze blogpost beschrijven we onze eerste ervaringen met een technologische oplossing die data vrijer laat bewegen zonder dat de boer controle of keuzevrijheid verliest.