Werkconferentie LNV – de krant

Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?

Deze conferentiekrant hoort bij de Werkconferentie van LNV – 29 november 2021- ‘Sturen op doelen in de landbouw: wensbeeld of werkelijkheid?’

Belonen van duurzame prestaties, waarderen van vakmanschap en ondernemerschap als sleutels voor een toekomstbestendige landbouw

De landbouw heeft te maken met grote duurzaamheidsopgaven: biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, diergezondheid en ga zo maar door. De vraagstukken zijn urgent. Steeds opnieuw komen er maatregelen waar de boer aan moet voldoen. Kan dat niet anders en beter? Het ministerie van LNV heeft opdracht gegeven om een aanpak te ontwikkelen op basis van het sturen op doelen.

In deze speciale √©√©nmalige conferentiekrant vindt u achtergronden over de stand van zaken van de ontwikkeling van een methodiek van Kritische Prestatie Indicatoren voor de kringlooplandbouw en leest u interviews met (ervarings)deskundigen. In het gedeelte ‘Boeren in beeld’ leest u interviews met boeren en telers. Met deze krant willen we benadrukken dat het niet alleen om cijfers en kengetallen gaat, maar om boerengezinnen met allemaal hun eigen redenen en aanpak om op een duurzame manier voedsel te produceren.