Smart Dairy Farming

30 11 2017
Aanmelden tot
Apply until
15 november
Datum
Date
30 nov & 1 dec 2017
Prijs:
Event fee:
gratis
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
15 november
Datum:
Date:
30 nov & 1 dec 2017
Prijs:
Event fee:
gratis
Voor wie:
For whom?

IT-specialisten, 'dairy-data-partners'

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

Dairy Campus
Boksumerdyk 11
9084 AA Goutum

foto nutreco vlaggen

SMART DAIRY FARMING

DONDERDAG 30 NOVEMBER & VRIJDAG 1 DECEMBER 2017 

 

De hackathon

SmartDairyFarming ontwikkelt een platform voor het goed managen van agri-data. Het is een elektronische rotonde voor data van het boerenerf. De Cooperatieve Datahub biedt boeren overzicht en controle over hun data en vergroot de uitwisselbaarheid van data. Onder specifieke voorwaarden kunnen leveranciers en andere spelers in de sector gebruik maken van de data, om tot nieuwe innovaties voor een efficiëntere bedrijfsvoering te komen.

FarmHack organiseert op verzoek van SmartDairyFarming een hackathon vooraf aan het definitief live gaan (begin 2018) van de Coöperatieve Datahub. Geselecteerde IT-specialisten krijgen een unieke kans om het platform te leren kennen en ‘kwartier te maken’.

 

Er is werk aan de winkel!

Deze tweedaagse hackathon heeft als centraal thema ‘data-partners aanhaken’ en biedt daarbinnen gelegenheid om je eigen agenda met betrekking tot het platform te ontwikkelen en om onderling kennis en ervaring uit te wisselen. We stellen een multi-disciplinaire groep van IT-specialisten samen, met daarin vertegenwoordigers van de founding fathers, beoogde datapartners en van FarmHack. Ontwikkel mee aan de cooperatieve datahub, bouw mee aan slimme melkveehouderij! 

 CHALLENGES

CHALLENGE 1: DE BOER IS TROEF

Met de Datahub krijgen boeren overzicht over data van hun boerderij, en controle over het verlenen van toegang tot data voor de spelers rond hun bedrijf die diensten of producten verlenen. Welke kansen levert dit op voor hun management? Via de datahub kan het bedrijfsmanagementsysteem beschikbare data ophalen. (Hoe) werkt dat? Welke data komen beschikbaar? Wat wordt hiermee mogelijk en hoe anticipeer je daarop?

CHALLENGE 2: JONGVEE, DE TOEKOMST

Het pilotproject Jongvee van Agrifirm, FrieslandCampina en CRV wil diergegevens en actuele voer- en wateropname gegevens ophalen via de Datahub, zodat onderzocht kan worden welke data relevant zijn om het opfokken van jongvee beter te kunnen managen. Hoe verlopen de koppelingen en synchronisaties?

CHALLENGE 3: WAGENINGSE BIG DATA; AGRODATACUBE

Het Big Data programma van Wageningen Universiteit bouwt aan een datapakhuis genaamd de AgroDataCube, waar allerlei (open) datacollecties van alle landbouwpercelen van Nederland in zitten. Wat levert het op als deze data ook via de Datahub benaderbaar zou zijn? Hoe is dat te realiseren?

CHALLENGE 4: DATAHUB IN DE WERELD VAN FINANCE & CONTROL

EDI-Circle (digitale factuurverwerking) is ondertussen integraal onderdeel van de Datahub. Er is dus al veel informatie beschikbaar rondom leveringen en facturen. Maar ook allerlei data van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Kringloopwijzer worden ontsloten. Waar loop je tegenaan als je toepassingen voor deze data mogelijk wilt maken?

 

WIE ZOEKEN WE?

Hackathon voor genodigden

Tijdens deze hackathon willen we data partners die meewerken, of mee willen gaan werken, aan de Coöperatieve Datahub de gelegenheid bieden mee te ontwikkelen aan het platform. Deelname is dus in principe op uitnodiging. Inschrijven kan via onderstaande knop.

Mocht je toch wild enthousiast zijn, neem dan even contact met ons op (info@farmhack.nl) dan kijken we even of er een mogelijkheid is voor een 'last-minute-wild-card-hacker'.

foto nutreco biggen

ACHTERGROND

In maart 2016 tekenden de drie coöperaties FrieslandCampina, CRV en Agrifirm een samenwerkingsovereenkomst in SmartDairyFarming. Daarmee willen de partijen komen tot versnelling in het proces van zinvol gebruik van data. Dit voorjaar sloten LTO en EDI-Circle aan bij dit initiatief en werd, begin augustus, de Coöperatie Datahub opgericht. Het project is dus gestart vanuit de melkveesector. Maar de volgende stap is om vanuit deze basis te verbreden en meerdere sectoren aan te sluiten.

log sdf

 

 

 

PROGRAMMA

donderdag

OCHTEND

Om 9.00 uur start de hackathon! In een aantal pitches hoor je aan welke challenges je kunt werken. FarmHack heeft een organisch proces voor teamvorming en al snel kan je  aan de slag. Je besluit samen met je team wat je wilt doen en wat het resultaat op dag 2 zal zijn waarmee je de andere teams verbluft doet staan.

MIDDAG

Na een lekkere lunch is het tijd om verder aan de slag te gaan binnen de teams. HackTime! Er lopen genoeg experts rond om je vragen beantwoord te krijgen. In de loop van de middag vragen we de teams om de stand van zaken (ideeën, aanpak) aan elkaar te pitchen om feedback van elkaar te krijgen. 

AVOND

Rond zes uur is het tijd voor een break en lekker eten! We ‘kamperen’ in de vergaderruimtes van Dairy Campus en douchen op de boerderij. Tijd om je matje uit te rollen. Een hotel kan ook natuurlijk, maar is voor eigen rekening). Daarna kunnen de teams snel weer aan de slag om nog een paar FarmHack uurtjes te pakken. Gevolgd voor de hardcore hackers door wat moonlight hacking!

vrijdag

OCHTEND

Om 8.00 uur staat het FarmHack ontbijt klaar. Na het ontbijt hacken we snel door natuurlijk, geen tijd te verliezen, het jurymoment komt snel dichterbij en het laatste sprintje moet getrokken worden. Tips & tricks voor een kick ass pitch worden uitgewisseld.

MIDDAG

Na de lunch mag elk team zijn resultaten presenteren voor de jury. Wie wint de prijs? Rond een uur of 15.00 sluiten we af met een drankje.