Nationale Bodemhack

29 11 2018
Aanmelden tot
Apply until
15 november
Datum
Date
29 & 30 november 2018
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Plekken vrij:
Places left:
35
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
15 november
Datum:
Date:
29 & 30 november 2018
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Voor wie:
For whom?

Datacrunchers, datavizualizers, machine learning en RS experts, coders, grafische- en interfacedesigners

Plekken vrij:
Places left:
35
Locatie:
Location:

Wageningen UR

foto nutreco vlaggen

DONDERDAG 29 & VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018

 

De Nationale Bodem Hackathon

Een gezonde bodem is de basis voor landbouwproductie, waterkwaliteit en voor weerbare ecosystemen. Boeren zorgen goed voor de bodem, want het is hun grootste kapitaal. Kunnen we de inspanningen voor bodembeheer en de resultaten ervan zichtbaar maken en onderling vergelijken? Zo leren we wat werkt en kunnen we boeren ondersteunen of belonen voor goed beheer.

Dankzij de digitale revolutie hebben we meer bodemdata dan ooit, en meer mogelijkheden om die data te combineren en integreren. Dat is nodig ook, want fragmentatie in de data en instrumenten dreigt. Zie daar de context voor deze speciale FarmHack! Deze nationale BodemHack is bedoeld om met de ingrediënten bodem, data en IT tot integrale oplossingen en slimme samenwerking te komen.

 

Het doel is een integraal instrument ontwikkelen waarmee we de kwaliteit van agrarische bodem- en watersystemen van Nederland in kaart kunnen brengen en tevens de kwaliteit van het beheer kunnen monitoren. In de ideale situatie is dit instrument betaalbaar, objectief en stimulerend voor degenen die het bodembeheer doen.

 

De BodemCoalitie

De BodemCoalitie is een samenwerkingsverband tussen Vitens, ASR en de Rabobank. De beweegreden voor de samenwerking tussen deze drie initiatiefnemers is het veiligstellen van de ‘assets’ waarop hun bedrijfsprocessen zijn gebaseerd, ook voor de toekomst, en dat kunnen aantonen: een bodemindex.  Deze ambitie past in het meer algemene streven naar een landbouw- en voedseltransitie waar de markt niet langer allesbepalend is en in een tijdperk van de digitale revolutie die ons in staat stelt veel meer zaken dan vroeger betaalbaar te monitoren. Vandaar dat de BodemCoalitie (in samenwerking met FarmHackNL) deze Nationale BodemHack organiseert.

We zijn op zoek naar jou!

We brengen tijdens deze twee dagen een unieke mix bijeen van bodemkundigen en ITkenners. We bouwen voort op belangrijke reeds bestaande data-infrastructuur zoals de AgroDataCube en JoinData.

We zijn op zoek naar bodemkundigen, bodemdata-experts, landbouwkundigen, ecologen en grondwaterexperts en mensen die kunnen omgaan met Python, C++, R, JavaScript. Er zullen kluiven zijn om je tanden in te zetten voor zowel back-enders als front-enders (Angular, React, Vue) en app developers. Ook data science/machine learning mensen, en UX/UI mensen zijn van harte welkom. .

Deze hack biedt een unieke mogelijkheid biedt om samen te werken met experts en datadonoren (overheden, bedrijven), van elkaar te leren, en te bouwen aan praktische toepassingen.

 

Dus ben je data scientist, programmeur, datafanaat, interfacedesigner of heb je andere nuttige expertise, meld je aan! Ook als je nog niet zeker weet of je die dag kunt, maar wel op de hoogte gehouden wilt worden, schrijf je in! (Vermeld dan wel even bij de reden van deelname dat je misschien niet komt, zodat we daar rekening mee kunnen houden).

foto nutreco biggen

 CHALLENGES

In het voortraject zijn een aantal leuke challenges geïdentificeerd. Deze zijn nog niet in beton gegoten en zullen de komende weken nog gewijzigd en aangescherpt worden. Enkele mogelijke challenges zijn:

CHALLENGE 1: Aggregatie en verwaarding
Aggregatie van perceel naar bedrijf en verwaarding (€ en opbrengsten omhoog, maatschappelijke kosten omlaag)

CHALLENGE 2: Maatwerk
Hoe kunnen we generiek beleid verbijzonderen naar precisie beleid… van maatregel naar maatwerk

CHALLENGE 3: Samenwerken en optimaliseren
Hoe kun je kringlooplandbouw en onderlinge samenwerking verder optimaliseren?

CHALLENGE 4: Klimaatverandering
Hoe kan de landbouw beter voorbereid zijn (veerkracht) op klimaatverandering?

CHALLENGE 5: Duurzame pachtgronden
Hoe kan de bodem (-gezondheid, waarde, verandering) van pachtgronden zichtbaar worden verbeterd?

PROGRAMMA

donderdag
OCHTEND

Om 9:00 uur gaan de FarmHack deuren open, om 9:30 uur start het programma!

Na een warm (koffie) welkom (facilitator) starten we deze hack met pitches waarin context gegeven wordt. Na enkele brainstormsessies in groepjes scherpen we de challenges aan en kunnen de teams zich vormen.

 

MIDDAG

Dan  is het tijd om aan de slag te gaan binnen de teams. HackTime! Er lopen genoeg experts op het onderwerp rond om aanvullende vragen aan te stellen. In de loop van de middag vragen we de teams om de stand van zaken (ideeën, aanpak) aan elkaar te pitchen om feedback van elkaar te krijgen. Afhankelijk van de locatie kijken we of we nog een inspirerende korte excursie in kunnen passen aan het eind van de middag.

AVOND

Rond zes uur is het tijd voor een break en lekker eten! Daarna kunnen de teams snel weer aan de slag om nog een paar FarmHack uurtjes te pakken. Gevolgd, voor de hardcore hackers, door een drankje en wat moonlight hacking!

vrijdag
OCHTEND

Rond 7.00 uur staat het FarmHack ontbijt klaar. Na het ontbijt doen we even een korte update. En dan snel door natuurlijk, geen tijd te verliezen, het jurymoment komt snel dichterbij en het laatste sprintje moet getrokken worden. Tips & tricks voor een kick ass pitch worden uitgewisseld.

Om 11 uur is de deadline. Daarna is het tijd om te pitchen voor de jury. Welk team heeft het meest voor elkaar gekregen? Terwijl we genieten van een lekkere lunch gaat de jury in beraad.

 

We ronden aan het begin van de middag af met de prijswinnaars ceremonie.

 

 

ACHTERGROND

De Nationale BodemHack komt niet uit de lucht vallen. Het is het resultaat van een proces waarin meerdere stappen gezet zijn en na elke stap het vervolg aangescherpt. Dit actieonderzoek, uitgevoerd door FarmHackNL, bestond uit vier stappen: de BodemHack Achterhoek, een gebruikersonderzoek onder boeren, een onderzoek onder stakeholders en tenslotte het pre-event Nationale BodemHack op 20 september.

 

Eind mei was er de BodemHack Achterhoek in drinkwatergebied ’t Klooster. Doel hiervan was data en technologie te benutten voor duurzaam beheer van bodem en water,  waar zowel boer, waterwinning en overheid mee uit de voeten kunnen. Vitens, Provincie Gelderland en WUR stelden data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk werden. Gedurende de zomer heeft FarmHackNL het gebruikersonderzoek “Bodembeheer onder boerenperspectief” en verder stakeholderonderzoek gedaan. Tenslotte heeft op 20 september het Pre-event BodemHack plaatsgevonden voor het verdere ontwerp van de Nationale hackathon: wat wil de BodemCoalitie? wat willen boeren? en wat hebben we al? De bovenstaande uitkomsten dienen als aanloop naar de Nationale BodemHack op 29 en 30 november.