Leergang Data & Technologie

17 12 2021
Aanmelden tot
Apply until
24 december
Datum
Date
start 13 december, instroom mogelijk
Prijs:
Event fee:
gratis
Plekken vrij:
Places left:
100000
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
24 december
Datum:
Date:
start 13 december, instroom mogelijk
Prijs:
Event fee:
gratis
Voor wie:
For whom?

Boeren en andere ondernemers met passie voor data en agri

Plekken vrij:
Places left:
100000
Locatie:
Location:

FarmHack Forum (online)

DECEMBER '21, JANUARI, FEBRUARI '22

 

De leergang 'Data & Technologie'

Deze winter biedt FarmHack in samenwerking met de stichting Boer&Data een leergang data en technologie, voor boeren die aan willen haken bij het werk van een aantal koplopers. De basis wordt gevormd door lopende projecten bij de koplopers. Waar lopen ze tegenaan en hoe gaan ze met obstakels om?

De leergang data en technologie, ontwikkeld door boeren voor boeren, bestaat uit een aantal modules. Een algemene module en vervolgens inhoudelijke modules, gewijd aan lopende boeren data projecten. De modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen in 2021 en 2022.

De leergang is ontwikkeld door boeren voor boeren. In december bieden we een algemene introductiemodule en geven we een doorkijkje naar drie inhoudelijke modules gewijd aan lopende boeren-dataprojecten. Deze modules zijn afzonderlijk van elkaar te volgen in januari en februari 2022. De algemene module is gericht op nut en noodzaak van een slimme software schil of boeren dashboard. Het is de kop en staart van de leergang. Een belangrijke vraag die we willen adresseren is of er een nieuw collectief en onafhankelijk boeren platform moet komen, of dat het slim is om in te zetten op combinaties van bestaande platforms en applicaties

De modules zijn online te volgen op het FarmHack Forum. Je krijgt inzicht in verschillende use-cases van collega’s die voorop lopen de inzet van data voor hun bedrijfsvoering. De tijdsinvestering per module bedraagt ongeveer 10 uur. Het grootste deel is te volgen op een tijdstip dat je zelf het beste schikt (al het materiaal zal online beschikbaar worden gemaakt) en er zijn een aantal real-time meetings om met de koplopers en experts in gesprek te kunnen. De leergang is gratis te volgen. We starten 13 december, maar je kunt later instromen want het bestaat uit verschillende modules en alle informatie is online beschikbaar.

De leergang is mogelijk dankzij de RVO regeling “Samen leren in projecten duurzamere landbouw”.

We zijn op zoek naar jou!

We zijn op zoek naar boeren en deskundigen met een passie voor data en technologie in agri. Deze leergang biedt een geweldige kans om kennis uit te wisselen met andere specialisten, van elkaar te leren, en te bouwen aan praktische toepassingen voor boerendata. De modules zijn open toegankelijk op het FarmHack Forum. Als je je inschrijft houden we je per email op de hoogte. Maak deel uit van deze unieke mix van mensen en meld je aan!

 MODULES

De komende tijd gaan we in gesprek met voorlopers en trekkers rond verschillende facetten van data. Op deze manier identificeren we de meest urgente vraagstukken en de meest baanbrekende mogelijkheden. Hieronder staan de modules die we in januari en februari zullen behandelen.

Introductiemodule

De algemene module is gericht op nut en noodzaak van een slimme software schil of boeren dashboard. Het is de kop en staart van de leergang. Een belangrijke vraag die we willen adresseren is of er een nieuw collectief en onafhankelijk boeren platform moet komen, of dat het slim is om in te zetten op combinaties van bestaande platforms en applicaties.

Aanjagers: Anne Bruinsma, Josien Kapma

TREKKER DATA

 

Voor boeren is er op dit moment sprake van een sterke afhankelijkheid van trekker- en werktuigfabrikanten voor de toegang tot data. Er is bovendien sprake van een privacy risico. In dit project wordt beoordeeld of het haalbaar en relevant is de afhankelijkheid van de meer of minder gesloten cloud systemen van fabrikanten te doorbreken.

Betrokkenen: Derk Geesink, Leon Noordam

GRASLAND KALENDER

In de verduurzamingsopgave waarvoor de melkveehouderij staat speelt ‘de ruwvoerderwinning’ een grote rol. Het is de basis van kringlooplandbouw. In dit project is een groep boeren bezig met de opdrachtverlening aan een software bedrijf voor de ontwikkeling van een digitale graslandgebruikskalender.

Betrokkenen: Greet Ruitenberg

PLUIMVEE DATA

Op dit moment zijn data van verschillende stalcomputers en uit verschillende platforms niet goed te combineren. Dat geeft niet alleen veel werk, maar ook komt het voorspellen door slim combineren van data niet van de grond. In deze module verkennen we een oplossing om tot gezondheidsvoorspellingen te komen.

 

betrokkenen: Robert Nijkamp

 

BELANGRIJKE DATA

De link voor de zoommeetings ontvang je tevoren als je ingeschreven bent.

De discussie en materialen maken we open beschikbaar op het FarmHack Forum. Om de mailings te ontvangen moet je je even inschrijven.