Datasprint ‘sensoren & boerenverstand’

14 06 2019
Aanmelden tot
Apply until
07 juni
Datum
Date
14 juni 2019
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
07 juni
Datum:
Date:
14 juni 2019
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Voor wie:
For whom?

Data experts (bodem, gewas, biodiversiteit specialisten), data crunchers en miners, coders

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

Melkveebedrijf Groot Steinfort
Plantageweg 1,
7215 SK, Joppe

foto BODEMSENSOR

photocredits Gemeente Lochem

VRIJDAG 14 JUNI 2019

 

De datasprint 'sensoren en boerenverstand'

Ga de uitdaging aan: een dag lang sparren met experts over bodemdata vanuit sensoren die bij melkveehouders geplaatst zijn! Op vrijdag 14 juni duiken we diep in bodemdata (bodemtemperatuur en -vocht, weerdata en bodemanalyses). Het doel van de dag is slimme toepassingen te zoeken voor sensordata.  Kunnen we slimme combinaties maken voor een betere benutting van nutriënten? Zijn er duurzame antwoorden te vinden op waterkwantiteitsvraagstukken? Hebben sensoren meerwaarde bovenop boerenverstand? Dit zijn het soort vragen waarmee we aan de slag willen. Discussieer hierover mee en breng je eigen vragen in op het forum!

 

Achtergrond

Binnen de melkveehouderij en akkerbouw is veel gaande rondom de benutting van stikstof en fosfaat uit mest. De waterkwaliteit is gebaat bij zo min mogelijk uit- en afspoeling. De benutting van mest is afhankelijk van veel factoren zoals bodemtemperatuur, beschikbaarheid van vocht, weersomstandigheden en de mestkwaliteit. In de gemeente Lochem test Boerenverstand in samenwerking met een aantal partners en twee melkveehouders bodemsensoren die bodemtemperatuur en bodemvocht kunnen meten om het moment van bemesten beter in te schatten.

De dag wordt georganiseerd door Boerenverstand, samen met Farmhack. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de gemeente Lochem. We verwachten experts van onder andere Waterschap Rijn & IJssel, WUR, NMI, provincie en gemeente.

Het afgelopen jaar heeft Boerenverstand in samenwerking met partners veel data verzameld. De bodemsensoren hebben temperatuur en vocht op verschillende dieptes gemeten, de weerstations waren online en er zijn bodemanalyses gedaan op de plekken waar is gemeten. Kortom een flinke bak aan zeer specifieke data. Een unieke kans om dit te combineren met andere databronnen als kaarten en watermetingen. Het kan bijvoorbeeld waardevol zijn om ‘kansenkaarten’ te ijken en het watervasthoudend vermogen van de bodem in te schatten met behulp van de beschikbare data. Of kan de data dienen voor betere bemesting? En zo ja, hoe maken we dat dan praktisch inzetbaar voor de boer?

De dag wordt georganiseerd door Boerenverstand, samen met Farmhack. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de gemeente Lochem. We verwachten experts van onder andere Waterschap Rijn & IJssel, WUR, NMI, provincie en gemeente.

We zijn op zoek naar jou!

We zijn op zoek naar bodemkundigen, data-experts, landbouwkundigen, ecologen, grondwaterexperts en IT kenners, om op deze dag een unieke mix bijeen te hebben . Deze hack biedt een geweldige kans om samen te werken met andere specialisten, van elkaar te leren, en te bouwen aan praktische toepassingen voor sensordata. Je bepaalt zelf in welke challenge jij  je tanden zet. Dus ben je data scientist en datafanaat, of heb je andere nuttige expertise, meld je aan!

De inschrijving is gesloten, maar mocht je het gevoel hebben dat je toch echt niet mag ontbreken op deze dag, neem dan even contact met ons op!

 CHALLENGES

De komende tijd gaan we in gesprek met voorlopers en trekkers rond verschillende facetten van bodemdata. Op deze manier identificeren we de meest urgente vraagstukken en de meest baanbrekende mogelijkheden, waar we tijdens de datasprint mee aan de slag kunnen. Hieronder staan een aantal mogelijke challenges. Deze zijn nog niet in beton gegoten en kunnen dus nog aangevuld worden. Denk met ons mee, op het forum.

CHALLENGE 1: Wat is het optimale moment om grasland te bemesten?

betrokken: Erik Smale (melkveehouder), Daan Heurkens Boerenverstand, HAS, …

Is de data uit de bodemsensoren nuttig voor het bepalen van het juiste moment en het optimaliseren van bemesten? Denk aan juiste verhouding N en P, weersinvloeden etc.
En is dit dan (mbv metingen uit referentie bodemtypen) te modelleren? En hoe kan dit op grotere schaal worden toegepast?

CHALLENGE 3: Wanneer zet ik de haspel aan?

betrokken: Aequator, …

Voortbouwend op onderzoek in 't Klooster, bekend van de Achterhoek Bodemhack, een deepdive in waterkwantiteit en watervasthoudend vermogen. Kunnen we het watervasthoudend vermogen van de bodem inschatten en monitoren met behulp van de beschikbare data? En hoe kunnen kaarten gebruikt worden om opschaling eenvoudig te maken?

CHALLENGE 2: Datagedreven gras telen

betrokken: Cor Boonstra (Dacom), …

 

Wat kunnen we leren van akkerbouwers? Wat zouden zij doen met de data? Een verkenning van akkerbouwmatig gras telen.

CHALLENGE 4: Grasland en gebruikskalender

betrokken: Tjerk Hof (melkveehouder), Marcel van Mackelenburg (datascientist)

Een dedicated team om een project te formuleren. Het gaat over grip op boerderij- en bodemdata, van sensor tot toepassing.

PROGRAMMA

vrijdag

OCHTEND

Om 9:00 uur staat de koffie klaar op melkveebedrijf Groot Steinfort in Joppe. Na een welkom starten we deze hack met pitches rond de uitdagingen van de hackathon. Na enkele brainstormsessies in groepjes scherpen we de challenges aan (er lopen genoeg experts op het onderwerp rond om nog aanvullende vragen aan te stellen) en gaan we zo snel mogelijk aan de slag.

MIDDAG

HackTime! Tijd om je tanden erin te zetten.  In de loop van de middag krijgen we nog een korte rondleiding over de boerderij, om onze realiteitszin wat aan te scherpen.

AVOND

Rond 5 uur is het tijd voor een break en lekker eten! Daarna presenteren we elkaar onze bevindingen en rond zeven uur is het programma afgelopen.

Weekend!

 

 

"Sensoren en Boerenverstand: 1 + 1 = 3"

foto nutreco biggen

photocredits Gemeente Lochem