BodemHack Achterhoek

31 05 2018
Aanmelden tot
Apply until
25 mei
Datum
Date
31 mei & 1 juni 2018
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Plekken vrij:
Places left:
0
tijd tot sluiting aanmelding countdown

Activiteitsdetails

Event details

Aanmelden tot:
Register until:
25 mei
Datum:
Date:
31 mei & 1 juni 2018
Prijs:
Event fee:
We vragen je inzet en talent. In ruil krijg je toffe data en leuke collega-hackers om iets moois mee te maken.
Voor wie:
For whom?

Datacrunchers, datavizualizers, machine learning en RS experts, coders, grafische- en interfacedesigners

Plekken vrij:
Places left:
0
Locatie:
Location:

Melkveeproefbedrijf De Marke
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo

foto nutreco vlaggen

 

ACHTERGROND

 

BODEMHACK ACHTERHOEK,

DONDERDAG 31 MEI & VRIJDAG 1 JUNI 2018

 

De hackathon

In drinkwatergebied ’t Klooster in de Achterhoek levert de bodem een dubbele prestatie; een productief gewas aan de bovenkant, en drinkwater aan de onderkant. Hoe zorgen we goed voor deze bodem? De centrale vraag van deze data-gedreven hackathon, georganiseerd door FarmHackNL, is:

Wat zijn bepalende factoren voor de bodemkwaliteit ten behoeve van grondwaterkwaliteit en landbouwproductie?

De drie initiatiefnemers Vitens, Provincie Gelderland en WUR stellen data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk worden.  Er zijn data op het gebied van bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit.

We brengen een unieke groep experts samen die gezamenlijk zowel domein als data goed beheersen. Aan jullie de uitdaging dit eens tot de bodem uit te zoeken!

WE ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

De Bodemhack Achterhoek biedt een serie interessante uitdagingen, waarvoor interdisciplinaire teams nodig zijn. Deze hack over de relatie bodem-water-gewas biedt een unieke mogelijkheid om samen te werken met bodem- en grondwaterexperts en datadonoren (overheden, bedrijven) en van elkaar te leren.

Doel is de data en technologie te benutten voor duurzaam beheer van bodem en water,  waar zowel boer, waterwinning en overheid mee uit de voeten kunnen.

Dus ben je data scientist, programmeur, datafanaat, interfacedesigner of anderzins nuttig, meld je aan!

foto nutreco biggen

Het belangrijkste ingrediënt op een hackathon is data. Voor deze BodemHack graven we in het datalandschap van de drie initiatiefnemers Vitens, Provincie Gelderland en WUR . Zij stellen data beschikbaar waardoor unieke combinaties mogelijk worden.  Er zijn data op het gebied van bodem, agrarisch gebruik, (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit. en natuurlijk open data.

De initiatiefnemers hebben er allen belang bij dat slimme oplossingen naar een hoger niveau getild worden. Hun netwerk vormt een goede plaats om resultaten van de hackathon verder te brengen.

 CHALLENGES

Hieronder staan een aantal denklijnen die prikkelen. Uiteindelijk bepaal je zelf waar je je tanden in zet.

CHALLENGE 1: DATA CRUNCHING

Praktijkcentrum de Marke van WUR is een melkveebedrijf en de grootste landeigenaar binnen het pilotgebied. Er zijn veel data beschikbaar over bv gewasrotatie, mest en kunstmestgebruik, specifieke teelthandelingen inclusief middelengebruik, veebezetting, opbrengsten etc. Wat levert het op als we deze data combineren met gedetailleerde bodemkwaliteit- en (grond)waterkwaliteitsdata van Vitens? Wat leren we eruit voor beter bodemmanagement?

Nitraatuitspoeling staat in de belangstelling, (Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn), maar je kunt ook denken aan calciumuitspoeling of veterinaire medicijnen.

CHALLENGE 2: WATERBESCHIKBAARHEID

In droge periodes lijdt landbouwproductie in het gebied onder watertekorten. Toch zijn er percelen die dan opvallend beter presteren dan andere, dit is te zien op satellietbeelden. Soms zijn verschillen niet direct verklaarbaar door voordehandliggende kenmerken als hoogte of bodemsoort. Het vermoeden is dat dit te maken heeft met organische stofgehalte van de bodem, of het moeilijker te duiden begrip ‘vitaler’ bodems. Is op basis van data (gewashistorie, bodemanalyses) vast te stellen welke factoren deze verschillen beinvloeden?

Volgen hieruit handelingsperspectieven voor bodemmanagement?

CHALLENGE 3: PERCEELPRESTATIE

De bodem vervult vele functies, van landbouwproductie tot talloze ecosysteemdiensten. Soms zijn de diverse functies van de bodem gebaat bij dezelfde zorg voor de bodem; zo is waterbergend vermogen goed voor boer én drinkwaterbedrijf. Maar wanneer teveel de nadruk gelegd wordt op één van deze functies, komt de ander in het gedrang. Terwijl binnen de afzonderlijke functies goed gemonitord wordt, is het geheel van prestaties van de bodem niet voor iedereen inzichtelijk.

Een moeilijkheid daarbij is de verschillende schaalnivo’s. Landbouwdata zijn gerangschikt op perceelsnivo; ook eventuele aanpassingen in management worden per perceel gedaan. Kun je de relatieve bijdrage van een perceel aan de drinkwaterfunctie bepalen? Hoe kun je het geheel van prestaties dat een perceel levert zichtbaar maken?

En vervolgens: Hoe kun je die totale PerceelsPrestatie optimaliseren? Is inzichtelijk(er) te maken wat landgebruik op een specifiek perceel bijdraagt aan drinkwatervoorziening?

CHALLENGE 4: GEBIEDSARRANGEMENT (A LA MAXIMI)

MaxiMi is het resultaat van een eerdere FarmHack hackathon. Het is een gebiedsarrangement waarbij de kwaliteit van het oppervlaktewater sturend is voor het agrarisch management. MaxiMi is door het Ministerie van LNV onderkend als een waardevolle benadering voor de toekomst. Er worden pilots voorbereid. Wat kan de MaxiMi aanpak betekenen voor de Achterhoek?

Meer over MaxiMi: Ondernemers krijgen de verantwoordelijkheid om hun bedrijfsvoering zo in te richten dat gebiedsdoelen van water- en luchtkwaliteit behaald worden. Controle vindt plaats op basis van metingen in het waterlichaam. Een collectief van agrarische ondernemers (incl. gebiedspartijen) is daarbij het aanspreekpunt. Dit collectief maakt gebruik van sensoren en een machine learning systeem waarmee perceelskenmerken en bemesting gekoppeld worden aan de waterkwaliteit in het gebied. Na verloop van tijd ontstaat zo inzicht in de relatie tussen perceelsgebonden activiteiten en de metingen van het waterschap op basis waarvan handhaving plaatsvindt.

foto nutreco biggen

WAAROM ZOU IK MEEDOEN?

Deze tweedaagse FarmHack vindt plaats midden in het onderzoeksgebied op melkveebedrijf Praktijkcentrum De Marke, in het onderzoeksgebied ‘t Klooster. Op De Marke hebben we onze eigen ‘hackerruimte’ en 30 uur de tijd om te werken aan de bovenstaande challenges. Teams vormen zich naar gelang de interesse van deelnemers in de eerste uren van de hackathon, waarbij we streven naar interdisciplinariteit.

Deelnemers doneren hun tijd, creativiteit en vaardigheden. Daarvoor in de plaats krijgen ze een ultieme FarmHack-beleving: tekst en uitleg over landbouw- en (grond)waterdata; een toffe locatie, lekker eten, slaapgelegenheid ‘hacker stijl’, en de kans om in een unieke samenstelling met andere deelnemers samen te werken.

Iedere FarmHack levert een winnend team op. Naast natuurlijk de eeuwige roem en glorie die het op zal leveren, zorgt FarmHackNL voor support en PR bij het doorontwikkelen van de resultaten.

 

PROGRAMMA

donderdag

OCH:TEND

Om 8.30 uur gaan de FarmHack deuren open, om stipt 9 uur start het programma! Na een welkom starten we deze hack met pitches waarin context gegeven wordt. Na enkele brainstormsessies in groepjes scherpen we de challenges aan en kunnen de teams zich vormen

MIDDAG

Na de lunch krijgen we nog een korte rondleiding over de proefboerderij en dan is het tijd om aan de slag te gaan binnen de teams. HackTime! Er lopen genoeg experts op het onderwerp rond om aanvullende vragen aan te stellen. In de loop van de middag vragen we de teams om de stand van zaken (ideeën, aanpak) aan elkaar te pitchen om feedback van elkaar te krijgen.

 

AVOND

Rond zes uur is het tijd voor een break en lekker eten! Ook moeten slaap- en kampeergelegenheid in orde worden gebracht. Neem je matje mee. Daarna kunnen de teams snel weer aan de slag om nog een paar FarmHack uurtjes te pakken. Gevolgd, voor de hardcore hackers, door wat moonlight hacking!

vrijdag

OCHTEND

Om 7.00 uur staat het FarmHack ontbijt klaar. Na het ontbijt doen we even een korte update. En dan snel door natuurlijk, geen tijd te verliezen, het jurymoment komt snel dichterbij en het laatste sprintje moet getrokken worden. Tips & tricks voor een kick ass pitch worden uitgewisseld.

Om 11 uur is de deadline. Daarna is het tijd om te pitchen voor de jury. Welk team heeft het meest voor elkaar gekregen? Terwijl we genieten van een lekkere lunch gaat de jury in beraad.

We ronden af met de prijswinnaars ceremonie (rond 13:00h).